>

Apie Vidaus reikalų ministeriją

 

Mūsų misija – Tarnauti žmogui: garantuojant jo ir jo turto saugumą; užtikrinant veiksmingą ir profesionalų, saugiomis informacinėmis technologijomis pagrįstą viešąjį administravimą; stiprinant vietos bendruomenes ir jų įtaką priimant savivaldos sprendimus; sudarant sąlygas tolygiai, tvariai ir į socialinių ekonominių skirtumų mažinimą orientuotai regionų plėtrai; formuojant visuomenės poreikius atitinkančią valstybės tarnybą

Atnaujinimo data: 2024-01-29