Studentų praktika Vidaus reikalų ministerijoje

 

Siekiant populiarinti valstybės tarnybą, formuoti objektyvų požiūrį į ją bei pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, atsakingų ir norinčių dirbti Lietuvai specialistų, Vidaus reikalų ministerija suteikia galimybę atlikti profesinę praktiką įvairiuose savo administracijos padaliniuose. Praktikos metu, studentai supažindinami su ministerijos struktūra, padalinio, kuriame atliekama praktika, veikla ir darbo specifika.

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1V-291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Praktikos atlikimo metu ministerijoje studentai turi galimybę: 

 • susipažinti su ministerijos administracijos, kuriame atliekama praktika, veikla ir darbo ypatumais;
 • išplėsti teorinių ir praktinių žinių akiratį;
 • pasimokyti iš profesionalių kolegų;
 • susipažinti su ministerijos darbo aplinka ir gyvenimu. 

Studentai ministerijoje praktinius įgūdžius gali gilinti šiose srityse: 

 • Viešojo saugumo  
 • Migracijos 
 • Viešojo administravimo 
 • Regionų plėtros 
 • Vietos savivaldos 
 • Valstybės tarnybos 

Pareikšti pageidavimą dėl praktikos atlikimo ministerijoje gali tiek aukštoji mokykla, tiek ir pats studentas.

Tais atvejais, kai dėl praktikos atlikimo į ministeriją kreipiasi aukštoji mokykla, ji savo rašte turėtų nurodyti: 

 • tikslų studentų, pageidaujančių atlikti praktiką ministerijoje, sąrašą;
 • studijų programą ir kursą;
 • pageidaujamą studentų praktikos atlikimo laiką ir trukmę;
 • ministerijos veiklos sritį (-is), kurioje (-iose) studentas pageidauja atlikti praktiką.

Jei į ministeriją kreipiasi pats aukštosios mokyklos studentas, pageidaujantis atlikti praktiką ministerijoje, tokiu atveju ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki praktikos pradžios studentas  ministerijos personalo skyriui turėtų pateikti motyvuotą prašymą (galima siųsti ir el. paštu), kuriame turėtų būti nurodytas jo aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programa ir kursas, pageidaujamo praktikos atlikimo laikas ir trukmė bei ministerijos veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) studentas pageidauja atlikti praktiką.

Prieš atliekant praktiką turi būti sudaryta Studento praktinio mokymo sutartis (3 egzemplioriais), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1011 „Dėl studento praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo“. Sutartis turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos atstovo, ministerijos kanclerio ir studento.

Dėl papildomos informacijos, susijusios su studentų praktikos atlikimo tvarka, prašome kreiptis į ministerijos Administravimo departamento Personalo valdymo skyriaus vadybos ir organizavimo analitikę Rasą Abaravičiūtę, tel. (8 5) 271 7131, [email protected]

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-07