BDAR
gdpr

A. Bilotaitė: investuodami į pareigūnų parengimą, investuojame į savo saugumą

Data

2021 12 02

Įvertinimas
0
8.jpg

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė apsilankė Lietuvos policijos mokykloje, kur domėjosi būsimų pareigūnų ugdymo procesu.

„Tinkamas pareigūnų parengimas – tai vienas mūsų prioritetų. Džiaugiuosi, kad jauni, perspektyvūs žmonės, pasirenka pareigūno kelią, nes tai yra labai garbinga profesija ir labai svarbi. Tačiau turime šiandien pasakyti, o kaip gi bus su pareigūnų rengimu. Visapusis vidaus reikalų sistemos pareigūnų išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija yra būtinybė. Šiandien švietimo sistema yra padrika, o mums reikalinga centralizuota ir vieninga pareigūnų rengimo sistema. Be investicijos į pareigūnų išsilavinimą neturėsime ir kokybės. Laikai keičiasi, pareigūnams tenka susidurti su skirtingais nusikaltimais, todėl jiems reikalingos plataus spektro žinios“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė. Ji pabrėžė, kad būtina atliepti jaunų žmonių lūkesčius ir investuoti į pareigūnų išsilavinimą, kad išugdytume profesionalus, kuriems patikime visuomenės saugumą.

Lietuvos policijoje tarnauja apie 7,5 tūkstančio pareigūnų, tad anot Policijos atstovų, iki pilnos komplektacijos trūksta apie 10 proc., tačiau pagrindinis iššūkis šiuo metu – tai viduriniosios grandies pareigūnų, kuriems būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas trūkumas. Tokių pareigybių vidaus reikalų sistemoje yra apie 38 proc. Todėl jau dabar būtina investuoti ir suteikti pareigūnams galimybę įgyti ne tik profesinį išsilavinimą, jiems reikia daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kuriuos suteikia aukštasis išsilavinimas. Be to šiuo metu skirtingų vidaus reikalų sistemos tarnybų mokymo bazės yra išskaidytos, pareigūnų rengimas užtikrinamas ne visoms statutinėms įstaigoms, pavyzdžiui, trūksta tinkamos bazės Viešojo saugumo ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybų pareigūnams, o juk taktinis pareigūnų parengimas – tai vienas svarbiausių aspektų.

Vidaus reikalų ministerijos pavedimu, atliekama studija – siekiama atlikti centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos, integruojančios tiek profesinį, tiek aukštąjį mokslą, galimo modelio alternatyvų įvertinimą. Baigus šį darbą, bus įvertinti ir žinomi centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimo kaštai, finansavimas, materialinių ir žmogiškųjų išteklių poreikis. Vėliau, remiantis šia analize, ketinama pateikti pasiūlymus ir alternatyvas dėl centralizuotos pareigūnų rengimo sistemos modelio.

Statutinių įstaigų pareigūnai rengiami profesinėse policijos, pasieniečių ir ugniagesių gelbėtojų mokyklose, Muitinės mokymo centre, Kalėjimų departamento Mokymo centre. Aukštojo mokslo universitetinės pirmosios pakopos ir antrosios pakopos studijos, susijusios su pareigūnų rengimu, daugiausia įgyvendinamos Mykolo Romerio universitete.

„Dėkoju už papildomas lėšas Policijos departamentui – tai istorinė suma, nes tokio pakilimo policijos biudžete nėra buvę, tad kiti metai bus motyvacijos metai.  Šie pinigai bus išnaudoti pareigūnų atlyginimo kėlimui, aprūpinimui. Turime daug iniciatyvų, kurias tikimės įgyvendinti. Dedame ir dėsime pastangas, kad policijos pareigūno profesija būtų patraukli ir prestižinė“, – kalbėjo Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius.

2022 metų valstybės biudžeto projekte Policijos departamentui numatyta skirti papildomai 37 246 tūkst. eurų, iš jų: statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui nuosekliai didinti – 20 665 tūkst. eurų; statutinių įstaigų pareigybėms komplektuoti – 3 580 tūkst. eurų.