BDAR

Baigiamas pirmininkavimas Baltijos jūros valstybių tarybos Kovos su prekyba žmonėmis darbo grupėje

Data

2021 06 09

Įvertinimas
3
Pateiktis1.jpg

Birželio 9-10 d. Vidaus reikalų ministerijai (VRM) bendradarbiaujant su Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Kovos su prekybos žmonėmis darbo grupe (TF-THB) organizuojami du renginiai.  Šiandien vyksta Lietuvos pirmininkavimą TF-THB grupėje užbaigianti konferencija „Kompetencijos ugdymas, pagalbos teikimas ir prevencija kovoje su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui“.

„Prekybai žmonėmis priverstiniam darbui išnaudojami visi be išimties – vyrai, moterys ir vaikai. Šis nusikaltimas yra įvairių socialinių ir ekonominių aplinkybių tokių, kaip nedarbas, ekonominiai iššūkiai, diskriminacija, teisės aktų spragos ir kt., susiformavusių Baltijos jūros regione ir pasaulyje atspindys. Daug pastangų dedama kovai su prekyba žmonėmis, tačiau tik iniciatyvos paremtos abipusiu šalių bendradarbiavimu ir konkretūs įsipareigojimai gali atnešti teigiamų pokyčių regione“, – sveikindama konferencijos dalyvius kalbėjo A. Bilotaitė.

Renginio atidaryme taip pat dalyvauja Olivieris Onidi, Europos Komisijos Kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius, Petya Nestorova, Europos Tarybos Konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis vykdančioji sekretorė, Lena Ag, Švedijos lyčių lygybės agentūros direktorė ir kitų tarptautinių institucijų, dirbančių kovoje prieš prekybą žmonėmis atstovai.

Konferencijoje aptartos temos:

  • Bendrasis pareiškimas apie įsipareigojimą kovoti su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui Baltijos jūros regione;
  • Prekybos žmonėmis ir kovos su priverstiniu darbu prevencijos koncepcija;
  • Migrantų įdarbinimas ir darbo įstatymai – ar rizikuojame palengvinti priverstinį darbą ir prekybą žmonėmis to nežinodami?
  • Asmens ir bendruomenės atsparumo didinimas priverstiniam darbui ir prekybai žmonėmis.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2020 liepos 1 d. – 2021 birželio 30 d. ) VRM bendradarbiaujant su BJVT TF-THB grupe buvo pasiektas susitarimas tarp Baltijos jūros šalių pasirašyti Bendrąjį pareiškimą apie įsipareigojimą kovoti su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui Baltijos jūros regione. Konferencijoje šis susitarimas bus paviešintas. Planuojama, kad po minėto susitarimo, toliau pirmininkaujant Norvegijai, bus parengtas tarptautinis ir tarpinstitucinis veiksmų planas susitarimo tikslams įgyvendinti.

Konferencija taip pat yra 2020-2021 m. įgyvendinto projekto „CAPE“ (finansuojamo BJVT) baigiamasis renginys. Minėto projekto rėmuose ir, siekiant išplėsti žinias apie lietuvių verbavimo darbui išnaudotojiškomis sąlygomis kitose valstybėse ypatumus, 2020 m. kovo–gegužės mėn. Lietuvoje (kaip aukų kilmės valstybėje) buvo atliktas tyrimas turint tikslą nustatyti įdarbinimo tarpininkų (fizinių ir juridinių asmenų) naudojamus verbavimo būdus ir priemones, kitas priežastis, dėl kurių ieškantys darbo Lietuvos Respublikos piliečiai patiki įdarbinimo tarpininkų pažadais apie puikias darbo sąlygas užsienyje ir nuvykę patenka į išnaudotojiškas darbo sąlygas. Tyrimo rezultatus rasite čia: https://bit.ly/3isDVKv

Birželio 10 d. įvyks paskutinis BJVT TF-THB darbo grupės posėdis pirmininkaujant VRM Viešo saugumo politikos grupei. Minėtame posėdyje planuojami aptarti vykdytų tarptautinių projektų „CAPE“ ir „THALIA“ rezultatai, Vokietijos geroji praktika dėl naudojimosi prekybos žmonėmis paslaugų poreikio mažinimo, Norvegijos pirmininkavimo darbotvarkė bei nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis duomenų apsaugos klausimai.