BDAR
gdpr

ES ir Šengeno vidaus reikalų ir migracijos ministrai susitiks „Sienų valdymo konferencijoje“ Vilniuje

Data

2022 01 17

Įvertinimas
0
mids_opt_fweb_Mids_MI_Pics_202111_bilotaite_agne-bilotaite-lankosi-kapciamiestyje-61a0bf634ccf9.jpg

Sausio 21 d. Vilniuje vyks Vidaus reikalų ministerijos kartu su Lenkijos, Austrijos ir Graikijos atsakingomis ministerijomis organizuojama tarptautinė „Sienų valdymo konferencija“. Joje dalyvaus 28 šalių delegacijos, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato atstovai, taip pat ES agentūrų – „Europol“, „Frontex“, ES prieglobsčio agentūros ir ES pagrindinių teisių agentūros atstovai. Konferencijoje laukiama keturiolikos vidaus reikalų arba migracijos ministrų, įskaitant ir ES Tarybai pirmininkaujančią Prancūziją. Konferencijoje numatoma nuotolinė Europos Komisijos vidaus reikalų komisarės Ylvos Johansson sveikinimo kalba.

„Migracijos krizė prie Europos Sąjungos išorinės sienos su Baltarusija parodė, kad nedemokratiniai režimai gali panaudoti migracijos srautus kaip ginklą ir politinio spaudimo priemonę, tad ES lygmeniu turime stiprinti savo gebėjimą į tokias hibridines atakas atsakyti greitai, veiksmingai ir ryžtingai, pirmiausiai – taikant visas įmanomas sienos apsaugos priemones“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Konferencijoje bus aptariama ES politika sienų apsaugos ir migracijos srityse ir ieškoma būdų, kaip tobulinti ES atsaką į potencialias hibridines atakas ir kitus kylančius iššūkius. Konferencijos dalyviai diskutuos, kokios priemonės padėtų efektyviai valdyti neteisėtos migracijos krizes dabar ir ateityje, ir kaip geriausiai apsaugoti ES išorės sieną, kartu sprendžiant neteisėtos migracijos, antrinės migracijos, kontrabandos ir prekybos žmonėmis problemas. Po konferencijos numatomas bendras dalyvavusių šalių pareiškimas, apibendrinantis konferencijos diskusijų rezultatus.

Lietuvai susidūrus su hibridine ataka, VRM dar rugsėjo mėnesį parengė ir Europos Komisijai bei ES valstybėms narėms pateikė siūlymus dėl ES lygmens teisinio reguliavimo keitimo sienų apsaugos ir prieglobsčio srityse. Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės suburta 14 bendraminčių ES valstybių narių grupė pasisakė už ES išorės sienų apsaugos stiprinimą ir tinkamo ES finansavimo skyrimą šiam tikslui. Europos Komisija jau pateikė teisėkūrinius pasiūlymus dėl Šengeno sienų kodekso keitimo, laikinųjų priemonių taikymo Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos atžvilgiu ir neteisėtame žmonių gabenime dalyvaujančių transporto vežėjų sankcionavimo. Šie pasiūlymai bus nagrinėjami ES Taryboje ir Parlamente. ES Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija išorės sienų apsaugą laiko vienu iš esminių prioritetų.