2024-03-08

ES įteisino skaitmeninę tapatybę – bandomajame projekte dalyvauja ir Lietuva bei Ukraina

Europos Parlamentas nubalsavo už Europos Sąjungos (ES) skaitmeninės tapatybės įteisinimą. Tai leis „Potential“ konsorciumui paspartinti didelio masto bandomąjį projektą, kuriuo siekiama išbandyti ES skaitmeninės tapatybės dėklę (angl. EU Digital Identity Wallet, EUDIW). Atnaujintame eIDAS-2 Reglamente numatyta, kad visos ES valstybės narės privalės išleisti savo skaitmenines dėkles per 24 mėn. nuo teisės aktų įsigaliojimo.

„Naujai priimti ES teisės aktai ir vieninga techninė architektūra leis paspartinti ES skaitmeninės tapatybės dėklės plėtrą ir atlikti reikalingus bandymus projekte dalyvaujančiose šalyse. Mūsų tikslas – užtikrinti visoje ES pripažįstamą, itin saugią, į vartotojus orientuotą ir sąveikią skaitmeninės tapatybės dėklės ekosistemą, suteikiančią ES piliečiams galimybę be vargo naudotis tiek viešosiomis, tiek privačiomis paslaugomis. „Potential“ tikisi 19-oje valstybių narių ir Ukrainoje sėkmingai išbandyti įvairius dėklės naudojimo scenarijus tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu bei pateikti Europos Komisijai savo ekspertinę patirtį ir pasiūlymus", – teigia ES projekto „Potential“ vadovė Lietuvoje Vilma Misiukonienė.

Techninė architektūra nustato bendrus standartus ir specifikacijas, pagal kurias valstybės narės galės kurti naujas arba pritaikyti jau turimas nacionalines dėkles. Jos remsis ES notifikuota ir valstybės prižiūrima aukšto saugumo lygio skaitmeninės tapatybės sistema. Lietuvoje tai – asmens tapatybės kortelė (ATK).

ES skaitmeninė dėklė veiks kaip programėlė mobiliuosiuose įrenginiuose, leidžianti vartotojams saugoti ir tvarkyti savo duomenis, išlaikant visišką privatumo kontrolę. Siekiant skatinti saugumą ir inovacijas, numatyta, kad nacionalinės dėklės bus atvirojo kodo. Jos taip pat bus nemokamos fiziniams asmenims ir visiškai savanoriškos kiekvienam Europos piliečiui.

Pasak V. Misiukonienės, ES skaitmeninės tapatybės dėklė yra revoliucinė inovacija, pakeisianti ne tik el. paslaugų teikimo modelį, bet ir vartotojų įpročius. Tuo pačiu ji suteiks gyventojams galimybę patvirtinti savo tapatybę internete kitu būdu nei privačių kompanijų identifikavimo priemonėmis – tai gerokai sustiprins europiečių pasitikėjimą savo privatumo apsauga. Be to, Lietuvos dėklė bus sąveiki su kiekviena kita nacionaline dėkle, visos ES šalys galės keistis tais pačiais skaitmeniniais dokumentais. Lietuvoje šiuo metu ruošiamos nacionalinės dėklės techninės specifikacijos ir galimas įgyvendinimo scenarijus.

Įgyvendinant bandomąjį ES skaitmeninės dėklės projektą, Lietuvoje bus testuojamas skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas, kuris užtikrins vairuotojo identifikaciją naudojantis transporto paslaugomis visoje ES. Projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kartu su VRM, Asmens dokumentų išrašymo centru prie VRM, automobilių dalijimosi įmone UAB „CityBee“ ir VĮ „Regitra“.

***

„Potential“ konsorciumas, kuriam vadovauja Prancūzija ir Vokietija, vykdo didžiausią iš keturių Europos Komisijos atrinktų didelio masto bandomųjų projektų, skirtų skaitmeninei tapatybei Europoje stiprinti. Iš viso bandomajame ES skaitmeninės tapatybės dėklės projekte dalyvauja daugiau nei 140 viešojo ir privataus sektoriaus institucijų iš 20 šalių, siekiant užtikrinti, kad visos nacionalinės dėklės sąveikautų tarpusavyje, o vartotojų atvejai būtų išbandyti tiek internete, tiek neprisijungus prie interneto. „Potential“ išbandys šešis vartotojo atvejus: el. valdžios paslaugas, banko sąskaitos atidarymą, SIM kortelės registraciją, skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą, el. receptą ir kvalifikuotą el. parašą.

RGB_POTENTIAL_HORIZONTAL_MINI (002).jpg