BDAR
gdpr

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdyje aptartas žmonių išnaudojimas darbui

Data

2022 10 17

Įvertinimas
0
35642.jpg

Spalio 13 d. įvyko paskutinis šiais metais Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis.

Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo atnaujinta Komisijos personalinė sudėtis. Prie Komisijos prisijungė nauji Generalinės prokuratūros, Užsienio reikalų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Nacionalinės teismų administracijos atstovai.

Minėtame posėdyje W. Kendrick, Jungtinės Amerikos Valstijų ambasados Vilniuje politikos ir žmogaus teisių pareigūnas supažindino Komisijos narius su 2022 m. JAV Valstybės departamento ataskaita, kurioje Lietuva kelinti metai iš eilės buvo įvertinta aukščiausiu, 1 lygiu (visiškai atitinkanti minimalius kovos su prekyba žmonėmis standartus). W. Kendrick, padėkojo Komisijos nariams už glaudų bendradarbiavimą su ambasada teikiant duomenis ataskaitai ir už dedamas Valstybės dideles pastangas kovoje su prekyba žmonėmis.

Diskutuojant apie prekybos žmonėmis atvejus darbinėje aplinkoje, A. Cuzanauskas, Lietuvos profesinių sąjungų aljanso pirmininkas, informavo Komisiją apie tai, kad 2022 metais 2035 užsienio šalių piliečiai susitvarkė darbo dokumentus, tačiau nepasirodė Lietuvoje ir neatvyko pas darbdavius. Aptartos ir kitos problemos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu ir išnaudojimu darbui Lietuvoje. Nuogąstaujama, kad minėti atvejai gali būti prekybos žmonėmis užuomazgos. Komisija įsipareigojo priimti reikalingus žingsnius posėdyje svarstytoms problemoms spręsti.

D. Visalgienė, STRATA vyriausioji politikos analitikė, pristatė LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliktų dviejų tyrimų „Nacionalinio pranešėjo statuso Lietuvoje atitikties vertinimas“ ir „Nacionalinio pranešėjo statuso Lietuvoje pokyčio sprendimo vertinimas“ rezultatus. Minėtais tyrimais buvo siekiama išsiaiškinti, kur galėtų būti perduota šiuo metu LR vidaus reikalų ministerijos vykdoma Nacionalinio pranešėjo kovai su prekyba žmonėmis klausimais funkcija. Atsižvelgiant į STRATA tyrimo rezultatus, ministerija įsipareigojo svarstyti tikslingumą perduoti Nacionalinio pranešėjo kovai su prekyba žmonėmis klausimais funkciją tyrime numatytai institucijai sau paliekant koordinuojančios institucijos funkcijas.

Komisijoje taip pat buvo aptartas ir būsimas Europos Tarybos ekspertų grupės kovai su prekyba žmonėmis (GRETA) delegacijos vizitas. Numatoma, kad gruodžio 12–15 d. GRETOS ekspertų vizito metu bus vertinama Lietuvos pažanga įgyvendinant Europos Tarybos Konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis. Tai trečiasis GRETA atstovų vizitas į Lietuvą. Pirmasis Lietuvos vertinimas vyko 2014 m., antrasis – 2018 m.

Paskutiniuoju klausimu dėl situacijos dėl prekybos žmonėmis nuo karo bėgančių ukrainiečių tarpe Lietuvos policija pranešė, kad ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, kuriuose dalyvautų ukrainiečiai, nebuvo pradėta. Lietuvos kriminalinės policijos biuro analitikai periodiškai atlieka naujai atvykstančių asmenų rizikos nukentėti nuo prekybos žmonėmis analizę ir pagal numatytus kriterijus nustačius riziką, duomenis perduoda teritorinėms policijos įstaigoms, kurios savo ruožtu organizuoja prevencinius vizitus, supažindina asmenis su prekybos žmonėmis rizikomis ir kita aktualia informacija. Komisija nutarė, kad ir toliau vykdys šio reiškinio kontrolę ir paragino Komisijos narius užtikrinti savalaikį reagavimą bei prevenciją bėgančių nuo karo ukrainiečių tarpe.