BDAR

Susitikime su JK ambasadoriumi – aktualūs bendradarbiavimo klausimai

Data

2021 03 02

Įvertinimas
2
JK ambasadorius.jpg

Šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (JK) ambasadoriumi Lietuvoje Brian Olley. Susitikimo metu aptarti Europos Sąjungos (ES) – JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo, kovos su prekyba žmonėmis, COVID-19 pandemijos suvaldymo, civilinės saugos bei JK ir Lietuvos tolesnio bendradarbiavimo klausimai.

2020 m. pabaigoje buvo pasiektas ir nuo sausio mėnesio įsigaliojo ilgai lauktas ES ir JK susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo. Teisėsaugos bendradarbiavimas – svarbi šio susitarimo dalis. Nors teisėsaugos bendradarbiavimo klausimai didele apimtimi sureglamentuoti susitarime, tačiau praktinis JK išstojimo iš ES poveikis teisėsaugos bendradarbiavimui dar analizuojamas.

Prognozuojama, kad JK išstojimas iš ES turės įtakos nusikalstamų veikų skaičiaus dinamikai, pavyzdžiui, sumažės prekybos žmonėmis srautai iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę, bet gali išaugti fiktyvių santuokų su trečiųjų šalių piliečiais skaičius.

„Ypač svarbu, kad būtų toliau puoselėjamas bendradarbiavimas ir keičiamasi patirtimi su JK teisėsaugos pareigūnais kovos su prekyba žmonėmis, priverstiniu darbu, fiktyviomis santuokomis ir susijusia nusikalstama veikla srityse“, – teigė vidaus reikalų ministrė.

Kitas svarbus susitikimo metu aptartas klausimas – šalių bendradarbiavimas civilinės saugos srityje. Ministrė pažymėjo, kad branduolinė sauga yra vienas iš svarbiausių Lietuvos prioritetų, todėl Vyriausybės programoje numatytas veiksmingas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos įdiegimas, kartu numatant įsteigti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą. Taip pat, Lietuva išreiškė norą Lietuvoje įkurti vieną iš ES regioninių cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių (CBRN) pajėgumų centrų.

„Jungtinės Karalystės patirtis būtų labai vertinga stiprinant Lietuvos ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą ir tobulinant praktines kompetencijas CBRN srityje, siekiant geriau pasirengti galimam incidentui Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje“, – kalbėjo ministrė A. Bilotaitė.

Diskusijos apie COVID-19 pandemijos suvaldymą metu ministrė pažymėjo dezinformacijos problemą, ypač melagingų žinių vakcinacijos tema gausą. Ministrė ir ambasadorius sutarė, kad šiuo klausimu ypatingai svarbi efektyvi komunikacija. Ambasadorius pasidalino JK patirtimi dėl informacinių kampanijų su žinomais žmonėmis, pavyzdžiui, Jos Didenybe Karaliene Elžbieta II ar seru Eltonu Džonu, ir pažymėjo, kad JK 98 procentai žmonių, kuriems buvo pasiūlyta vakcinacija, jos neatsisakė.

Susitikimo metu vidaus reikalų ministrė taip pat iškėlė klausimą dėl Rusijos Federacijos veiksmų Lietuvos teisėjų, nagrinėjusių 1991 m. sausio 13 d. įvykių Vilniuje bylą, o taip pat dėl Leonido Volkovo, Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno bendražygio, atžvilgiu. JK ambasadorius išsakė palaikymą ir priminė du JK įvykusius nuodijimo nervus paralyžiuojančia priemone atvejus, tuo pačiu išreikšdamas dėkingumą Lietuvai už paramą po šių atakų.