BDAR
gdpr

Vyriausybė Viešojo saugumo tarnybos vadui skyrė tarnybinę nuobaudą

Data

2022 06 22

Įvertinimas
3
JKAL1903201602171903.jpg

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui skirti tarnybinę nuobaudą Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadui vidaus tarnybos generolui Ričardui Pociui. Atlikus tarnybinį patikrinimą konstatuota, kad R. Pocius padarė tarnybinį nusižengimą, jam skirtas papeikimas.

„Nepaprastosios padėties metu ypatingai svarbu, jog visų tarnybų veiksmai būtų koordinuoti. Priimant  svarbius sprendimus dėl grėsmių valdymo būtinas visų be išimties už viešąjį saugumą atsakingų tarnybų įsitraukimas  ir operatyvus keitimasis informacija. Jokių nesuderintų veiksmų, savivalės ar saviveiklos būti negali. Pareigūnai privalo laikytis Vidaus tarnybos statute numatytų  reikalavimų ir tarnybinio pavaldumo principo bei vykdyti vadovų teisėtus nurodymus“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Nepaprastosios padėties metu VST priskirtos ypač svarbios nacionalinį saugumą užtikrinančios užduotys, apie kurių vykdymą būtina nuolat informuoti vidaus reikalų ministrę. R. Pocius nederino savo veiksmų su Vidaus reikalų ministerijos vadovybe ir atsisakė vykdyti ministrės įsakymu patvirtintą planą.

VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvadoje teigiama, jog R. Pocius, padaręs šiuos tarnybinius nusižengimus, pažeidė teisės aktų: Vidaus tarnybos statuto, VST įstatymo, VST nuostatų, Pareigybės aprašymo reikalavimus.

R. Pocius, pažeisdamas statutinėje tarnyboje griežtai reglamentuotą tarnybinį pavaldumą, nevykdydamas vadovybės nurodymo, rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams ir kitų statutinių įstaigų vadovams. Pažymėtina, jog R. Pociui esant ne eiliniam statutiniam pareigūnui, o įstaigos vadovui, taikomi aukštesni atsakomybės, funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, teisės aktų laikymosi ir kiti reikalavimai.