Antrojo laipsnio vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas "Tėvynės labui"

Ženklo paskirtis

  • Antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai už pavyzdingai atliktas tarnybines pareigas ir ištarnavę vidaus tarnybos sistemoje ne mažiau kaip penkerius metus. 
  • Antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ gali būti apdovanojami ir kiti asmenys, aktyviai talkinantys policijos ir kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms palaikant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikaltimams bei padedantys juos atskleisti, užsienio šalių piliečiai – už tarptautinę paramą vidaus reikalų statutinėms įstaigoms ir pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-20