Pirmojo laipsnio vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas "Tėvynės labui"

Ženklo paskirtis

  • Pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai už pasižymėjimą tarnyboje, pavyzdingai atliktas tarnybines pareigas, pasiektus teigiamus rezultatus stiprinant teisėtvarką, kovojant su nusikalstamumu ir palaikant viešąją tvarką bei ištarnavę vidaus tarnybos sistemoje ne mažiau kaip dešimt metų.
  • Pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos žinybiniu ženklu „Tėvynės labui“ gali būti apdovanojami ir kiti asmenys, aktyviai talkinantys policijos ir kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms palaikant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikaltimams bei padedantys juos atskleisti, užsienio šalių piliečiai – už tarptautinę paramą vidaus reikalų statutinėms įstaigoms ir pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.
  • Ženklas skiriamas vidaus reikalų ministro įsakymu.
  • Apdovanotiems pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ vidaus tarnybos sistemos pareigūnams išduodamas šio ženklo liudijimas.

Ženklo struktūra

  • Pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“ yra keturių aukštų. Pirmasis aukštas – apvali 36 mm skersmens plokštė su įrėžtais spinduliais, išeinančiais iš centro į kraštus. Antrasis aukštas – 47 mm ilgio ir 31 mm pločio vėliavos koto antgalis, kurio apatinę dalį, papuoštą ąžuolo lapais, apjuosia juosta. Joje įrašyti žodžiai: TĖVYNĖS LABUI. Trečiasis aukštas – centre įmontuota aštuonių kampų žvaigždė. Tarp žvaigždės kampų – trys iš centro į kraštus išeinantys spinduliai. Ketvirtasis aukštas – stilizuotas valstybės herbas. Ženklo priesagas (veržlelė) – centre. 
  • Ženklas yra dviejų spalvų: sidabro ir aukso. Sidabro spalvos pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, turintys policijos laipsnį. Aukso spalvos pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, turintys vidaus tarnybos laipsnį.

Atnaujinimo data: 2023-09-20