Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 281 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1049 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių prašymų leisti tarnauti kitos valstybės tarnyboje nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 373 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo blankų privalomųjų formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2006 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas  Nr. 1V-377 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1V-451 „Dėl įgaliojimų priimti priesaiką Lietuvos Respublikai suteikimo“

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. 171  „Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės migracijos komisijos sudarymo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-594 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-519 „Dėl Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-887 „Dėl įgaliotos institucijos paskyrimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-346 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2015 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1V-73  „Dėl atsakingų institucijų paskyrimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-626 „Dėl Užsieniečio registracijos pažymėjimo blanko formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-357 „Dėl užsieniečio paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas  Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1106 „Dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A1-28 „Dėl Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A1-454/1V-588 „Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-279/A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 755 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1V-872 „Dėl Kelionės dokumento atvykti į Lietuvos Respubliką blanko formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centras direktoriaus įsakymas 2018 m. sausio 15 d. Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

Kiti su veiklos sritimi susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. XIII-1484 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimo 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-149 „Dėl Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-292 „Dėl Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1V-797 „Dėl Migracijos procesų stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1V-238 „Dėl formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1V-634/V-147 „Dėl Vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo, keitimo ir panaikinimo Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojui tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-214 „Dėl Vietinio eismo per sieną leidimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1R-323 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2023-09-20