INFORMACIJA APIE ATLEISTUS VALSTYBĖS TARNAUTOJUS

  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl VRM Regioninės politikos departamento valstybės tarnautojo A. P. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. P. 8 darbo dienas nebūdamas darbe be pateisinamos priežasties padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Už šį pažeidimą vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 16 įsakymu Nr. 1TE-361 A. P. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu, A. P. apskundus jam paskirtą tarnybinę nuobaudą, skundą atmetė.
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl VRM Regioninės politikos departamento valstybės tarnautojo H. N. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad H. N. 8 darbo dienas nebūdamas darbe be pateisinamos priežasties padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Už šį pažeidimą vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 10 įsakymu Nr. 1TE-68 H. N. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.

Atnaujinimo data: 2023-09-20