>

Nacionalinė regioninės plėtros taryba

Nacionalinė regioninės plėtros taryba yra kolegiali Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos patariamoji institucija nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. Į Nacionalinę regioninės plėtros tarybą įtraukiami ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, regionų plėtros tarybų kolegijų pirmininkai ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas. Deleguoti po vieną atstovą į Nacionalinę regioninės plėtros tarybą turi teisę Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą atrinktos darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos ir deleguoti po vieną nevyriausybinių organizacijų atstovą – Nevyriausybinių organizacijų taryba ir Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba.

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos personalinė sudėtis

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžiai:

2023 m. gruodžio 19 d Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio medžiaga

2023 m. spalio 17 d. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio medžiaga

2022 m. gegužės 10 d. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio medžiaga

2022 m. vasario 1 d. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio medžiaga

Atnaujinimo data: 2024-04-16