>

SENIŪNAIČIO ŽINYNAS

Vidaus reikalų ministerija 2023 m. lapkričio  28 d. organizavo renginį "Seniūnaitis - pagalba gyventojams ir savivaldai". Renginyje dalyvavo bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, savivaldybių administracijų atstovai, merai ir vicemerai. Renginio metu pranešimus skaitė Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto lektorė - Dr. Aušra Šukvietienė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė - Eglė Juozapavičienė ir Transparency International Lietuvos skyriaus vadovė - Ingrida Kalinauskienė.

Žemiau pateikiami renginio metu skaityti pranešimai:

Dr. Aušros Šukvietienės pranešimas - "Seniūnaičiai viešajame valdyme: kodėl savivaldai jų reikia?", Eglės Juozapavičienės pranešimas - "Seniūnaičio ir vietos bendruomenių organizacijų sąveika", Ingridos Kalinauskienės pranešimas - "Dalyvaujamasis biudžetas Lietuvoje".

Renginio metu buvo pristatytas atnaujintas Seniūnaičio žinynas.  

Vidaus reikalų ministerija, skatindama gyventojus ir ypač jų atstovus – seniūnaičius, taip pat bendruomenines organizacijas ir nevyriausybines organizacijas aktyviau dalyvauti sprendžiant viešuosius reikalus yra parengusi leidinį „Seniūnaičio žinynas“.  Leidinyje pateikiama informacija aktuali seniūnaičiams, vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir visiems gyventojams.

Atnaujinimo data: 2023-12-04