Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai

Projektas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“

Vidaus reikalų ministerija, vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros ir Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. birželio 20 d. pasirašyta sutartimi Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0014/1S-222, įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonė „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“).

Projekto tikslas – tobulinti viešąsias ir administracines paslaugas ir gerinti gyventojų aptarnavimą viešojo sektoriaus įstaigose diegiant teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimus.

Siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų su paslaugų teikimu ir gyventojų aptarnavimu susijusių valstybės tikslų įgyvendinimą, projekto metu įgyvendintos šios sisteminės priemonės:

- inventorizuotos viešojo administravimo subjektų teikiamos administracinės paslaugos ir viešosios paslaugos kurių teikimą administruoja  viešojo administravimo subjektai, jų apimtis ir tikslingumas;

- parengti ir įgyvendinti pasiūlymai dėl paslaugų teikimo procedūrų supaprastinimo – paslaugų teikimo tobulinimo;

- sudarytos sąlygos valstybės mastu vertinti paslaugų kokybę ir prieinamumą – sukurtas Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės ir prieinamumo standartas;

-  sudaryto sąlygos gerinti asmenų aptarnavimo kokybę;

Įgyvendinus šias priemones buvo sudarytos sąlygos didinti gyventojų pasitenkinimą viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų veikla. Projekto apimtyje sukurti įrankiai  sudaro sąlygas vienodais parametrais vertinti teikiamų ar administruojamų paslaugų kokybęir prieinamumą bei asmenų aptarnavimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-20