BDAR
gdpr

Konkursas: už geriausią nusikaltimų prevencinį projektą ar iniciatyvą beveik 2000 eurų

Data

2021 01 28

Įvertinimas
3
loterija.png

Vidaus reikalų ministerija kviečia registruotis į konkursą ir laimėti iki 2000 EUR. Konkurso metu bus renkamas geriausias 2018–2020 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ir bendruomenės iniciatyva. Nepraleiskite progos laimėti!

Kviečiame dalyvauti savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas, mokslo ir studijų institucijas, verslo subjektus, bendruomenes. Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija iki 2 000 EUR, o kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos. Šis konkursas nėra būsimo projekto ar bendruomenės iniciatyvos finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Konkursui prašoma pateikti 2018–2020 m. vykdytus (-as) arba tebevykdomus (-as) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus ar bendruomenės iniciatyvas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– „Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“;

– „COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas. Paraiškos konkursui turi būti pristatytos iki 2021 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. [email protected]). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. Projektus ir iniciatyvas vertins speciali komisija pagal patvirtintus kriterijus.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Daugiau informacijos apie konkurso nuostatus, sąlygas ir reikalavimus, taip pat projekto ir iniciatyvos paraiškų šablonus galima rasti VRM interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1 (išskleidus eilutę „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas“), išsamesnė informacija taip pat teikiama tel. (8 5) 271 8322.