BDAR
gdpr

Lietuvos ir Lenkijos atstovai aptarė aktualius šalių tarpregioninio bendradarbiavimo klausimus

Data

2022 11 22

Įvertinimas
0
316191565_866138178145267_8791656290768387680_n.jpg

2022 lapkričio 22 d. Varšuvoje įvyko 21-sis Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdis, kuriam ko-pirmininkavo vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Susitikimo dalyviai iš įvairių Lietuvos ir Lenkijos centrinės valdžios institucijų bei šalių pasienio regionų savivaldybių, apsikeitė aktualia informacija bei diskutavo dėl tolesnio bendradarbiavimo gilinimo civilinės saugos, susisiekimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei regioninio vystymosi klausimais.

Viceministro A. Abramavičiaus pažymėjo, kad komisijos veikla ir konkrečiai šis susitikimas yra dar vienas įrodymas, kad abipusiu pasitikėjimu grįsti Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra viso regiono stabilumo bei saugumo garantas.

„Šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu kaip niekad anksčiau svarbu dalintis informacija, patirtimi ir vystyti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Su Lenkijos puse sutarėm, jog prioritetinį dėmesį skirsime civilinei saugai, infrastruktūros projektams ir jų finansavimui bei bendradarbiavimui transporto srityje“, – teigia A. Abramavičius

Įvertinus dabartinę regiono situaciją ir grėsmes, civilinė sauga ir pasiruošimas galimoms krizėms yra vienas svarbiausių prioritetų. Lietuva ir Lenkija didins pasirengimą atlikti ne tik gyventojų gelbėjimo darbus, bet ir likviduoti cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinių incidentų padarinius.

Komisija palankiai įvertino abipusiai naudingą bendradarbiavimą vystant regioninius projektus pritraukiant europinį finansavimą, todėl pritarė iniciatyvoms, kuriomis siekiama efektyviau išnaudoti naujojo laikotarpio atitinkamų Europos Sąjungos ir nacionalinių fondų panaudojimą bendriems infrastruktūros projektams.

Posėdžio metu šalių susisiekimo ministerijų atstovai taip pat aptarė tolesnes priemones įgyvendinant projektą „Rail Baltica“ bei gerinant susisiekimą vietiniais keliais.

Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinė bendradarbiavimo per sieną komisija įsteigta 1995 m. Komisijos užduotis yra bendrųjų bendradarbiavimo per sieną krypčių, programų ir formų nustatymas bei koordinavimas, rekomendacijų teikimas bendriems regioninio ir vietinio lygio koordinaciniams organams bei ginčytinų klausimų, apsunkinančių bendradarbiavimą, sprendimas.