2023-11-24

Ministrė A. Bilotaitė kreipėsi į Prezidentą dėl I. Liepos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, vadovaudamasi LR Pilietybės įstatymu ir atsižvelgdama į kompetentingų institucijų pateiktą informaciją, kreipėsi į Prezidentą Gitaną Nausėdą priimti sprendimą dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės Ilzei Liepai netekimo.

Lietuvos atsakingų institucijų vertinimu, I. Liepa savo veiksmais ir viešais pasisakymais kelia grėsmę Lietuvos Respublikos saugumo interesams bei viešai reiškia palaikymą valstybei agresorei – Rusijos Federacijai.                      

Migracijos departamentas, vykdydamas Vidaus reikalų ministerijos pavedimą, pradėjo I. Liepos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo procedūrą.

Dėl šio asmens keliamos grėsmės Lietuvos Respublikos saugumo interesams, viešo palaikymo valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams išsiųsti paklausimai Valstybės saugumo departamentui, Policijos departamentui prie VRM ir Užsienio reikalų ministerijai.

VSD savo atsakyme nurodė, kad  I. Liepa, neigdama ir viešai teisindama Rusijos Federacijos vykdomą karą prieš Ukrainą, atvirai smerkia Baltijos valstybes dėl jų vykdomos politikos, kuri neatitinka Kremliaus režimo interesų. Tokiu būdu I. Liepa išreiškia akivaizdų palaikymą Rusijos Federacijos vykdomiems tarptautiniams nusikaltimams ir agresyviai užsienio politikai, keliančiai grėsmę ir Lietuvos nacionaliniam saugumui.

VSD taip pat nurodo, kad I. Liepa yra lojali Rusijos režimui ir gali būti išnaudota Rusijos valstybės institucijų ar žvalgybos tarnybų, kurios vykdo veiklą, nukreiptą prieš Lietuvą.

URM vertinimu, I. Liepos pasisakymai ir viešai skelbiama informacija socialiniuose tinkluose stiprina Rusijos režimo galias, kadangi padeda plėtoti Rusijos kaip „pasaulio išgelbėtojos“ naratyvą, niekina Vakarų pasaulį bei jo vertybes ir pabrėžtinai iškelia Rusijos kultūros viršenybę virš Vakarų pasaulio, o tai visiškai atitinka Kremliaus skleidžiamą propagandą.

Migracijos departamento vertinimu, savo viešuose pasisakymuose I. Liepa save laiko tik Rusijos Federacijos piliete ir savo ištikimybę deklaruoja vienai šaliai – Rusijai.

Įvertinus surinktą informaciją, nustatyta, kad I. Liepa viešai ir aktyviai palaiko Rusijos Federacijos vykdomą karą prieš Ukrainą ir neteisėtą Ukrainos teritorijų okupaciją, taip pat menkina ir smerkia Lietuvos bei jos sąjungininkių vertybes, politiką.

Pažymėtina, kad I. Liepa, prisiekdama Lietuvos Respublikai, pasižadėjo būti ištikima Lietuvos Respublikai ir laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų, ginti Lietuvos nepriklausomybę, saugoti valstybės teritorijos vientisumą. Tačiau savo veiksmais ji nesilaiko duotos priesaikos Lietuvos Respublikai ir, bendradarbiaudama su Lietuvos valstybei priešišku režimu, diskredituoja Lietuvos vardą bei kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams. 

Lietuvos Respublikos pilietybė I. Liepai išimties tvarka buvo suteikta Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. balandžio 17 d. dekretu.