>
2021-02-25

Ministrė Agnė Bilotaitė: stiprios vietos bendruomenės – stipri Lietuva

Šiandien vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė nuotoliniu būdu susitiko su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos atstovais ir aptarė nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms aktualias problemas, bendradarbiavimo stiprinimo galimybes.

Pasak ministrės, visos LVBOS siūlomos teisinio reguliavimo keitimo iniciatyvos bus vertinamos sistemiškai ir priimamos tik tada, kai bus išsamiai aptartos su visomis suinteresuotomis grupėmis ir kai bus įvertinti kiti aktualūs Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai.

Be kita ko, Vidaus reikalų ministerijos atstovavimas Vietos bendruomenių organizacijų sąjungos taryboje artimiausiu metu taps ne tik techninio, bet ir politinio lygmens.

„Stiprios vietos bendruomenės – stipri Lietuva. Esame įsipareigoję inventorizuoti viešojo valdymo funkcijas, todėl svarstysime, kokią dalį viešojo administravimo funkcijų galėtume perduoti bendruomenėms. Siekiant geresnės gyvenimo kokybės regionuose, itin svarbu vietos bendruomenes įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. Vidaus reikalų ministerija dės visas pastangas tam, kad bendruomenės galėtų aktyviau dalyvauti valstybės gyvenime“, – teigė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Vidaus reikalų ministerija imasi aktyvių veiksmų, kad investicijos, skirtos bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai (toliau – BIVP) miestuose, 2021–2027 metais būtų didesnės, palyginti su 2014–2020 metais skirtu finansavimu.

Padidinus BIVP miestuose finansavimą, būtų sudaryta galimybė ne tik įgyvendinti daugiau ir (ar) didesnės vertės vietos plėtros strategijų, atrinkti didesnio masto vietos plėtros projektus, bet ir daugiau vietos plėtros strategijų finansavimo lėšų skirti bendruomenėms skatinti, kad jos įsitrauktų į vietos plėtros strategijų įgyvendinimą (įskaitant pačių bendruomeninių organizacijų lyderių ir bendruomeninių ryšių stiprinimą).

Šiais metais numatoma skirti dar 1,7 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų rezerviniams vietos plėtros projektams, finansuojamiems COVID-19 pandemijos pasekmėms mažinti (projektai jau atrinkti).