BDAR
gdpr

Sienų apsaugos ir vizų politikos projektams – didžiulės EK investicijos

Data

2022 10 11

Įvertinimas
1
1.jpg

Spalio 10 d. Europos Komisija patvirtino Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programą (toliau – SVVP programa). Šiai programai įgyvendinti skirta 303 395 686,00 EUR ES lėšų.

Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, išaugęs sienų valdymo ir bendros vizų politikos projektų finansavimas ypač aktualus Lietuvai šiuo sudėtingu laikotarpiu.

„Padidėjusių geopolitinių grėsmių mūsų regione akivaizdoje ši programa padės Lietuvai veiksmingai valdyti migracijos srautus – palengvinti teisėtą sienos kirtimą, tuo pačiu – užkirsti kelią neteisėtai imigracijai, taip pat laiku identifikuoti tarptautinio nusikalstamumo grėsmes. Bendroje vizų politikoje sieksime palengvinti teisėtą keliavimą bei sumažinti saugumo rizikas dėl neteisėtos migracijos“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Šiuo metu baigiama įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programa, kuriai buvo skirta trečdaliu mažiau – 220 358 783,68 – EUR ES lėšų.

SVVP programos lėšos bus skirtos investicijoms į tolesnį EUROSUR nacionalinių komponentų plėtojimą, sienų kontrolės technines ir veiklos priemones, investicijoms į sąveikumo paketą ir didelės apimties IT sistemų plėtojimą, Specialios tranzito schemos užtikrinimui (200 568 000 eurų) ir kitiems programoje numatytiems veiksmams.   

Iš naujojo finansavimo laikotarpio programos iki šių metų pabaigos bus įdiegtos naujos stebėjimo sistemos 6 pasienio užkardose prie sienos su Baltarusija (A. Barausko, Kapčiamiesčio, Kabelių, Adutiškio, Tverečiaus, Puškų). Panaudojus lėšas sienų stebėjimo sistemomis bus padengtas visas sienos su Baltarusija ruožas (šiuo metu stebima 70,5 proc.).

Lietuva skirs didelį dėmesį toliau plėtojant Atvykimo-išvykimo sistemą (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) ir Šengeno informacinės sistemą (SIS). Lietuva vykdys jų techninę priežiūrą ir sieks užtikrinti AIS, ETIAS, SIS ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumą.

Specialios tranzito schemos srityje bus finansuojamas dokumentų išrašymo ir įteikimo sistemų atnaujinimas, reagavimo pajėgumai, keleivių, vykstančių tranzitu, kontrolės užtikrinimas.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga