2022-11-09

Vidaus reikalų ministerija siūlo griežtinti Lietuvos Respublikos pilietybės ir imigracijos procedūras

Vidaus reikalų ministerija, siekdama, kad į šalį neatvyktų Lietuvai priešiškų užsienio valstybių piliečiai, galintys kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, parengė vidaus reikalų ministro įsakymų, reglamentuojančių dokumentų, suteikiančių teisę būti ar gyventi Lietuvoje, užsieniečiams išdavimo tvarkas, pakeitimus.

Siūlomais pakeitimais bus nustatyti papildomi reikalavimai tam tikrų kategorijų užsieniečiams, kurie kreipiasi dėl vizos, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelės išdavimo, pateikti papildomus dokumentus ar informaciją. Prašomos informacijos nepateikimas ar tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimas padės Migracijos departamentui efektyviau įvertinti nelegalios migracijos riziką priimant sprendimus dėl dokumentų išdavimo ar jų panaikinimo.

Siekiant pagreitinti sprendimo priėmimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, tais atvejais, kai asmuo įgyja kitos valstybės pilietybę, Vidaus reikalų ministerija parengė Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą, kuriuo keičiamas dokumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos pilietybe, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

„Griežtindami teisinį reguliavimą dėl imigracijos ir pilietybės nagrinėjimo procedūrų, turime apsaugoti valstybę nuo asmenų, kurie gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Siekiant užkirsti kelią, kad asmenys, kurie neturi teisės būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais, negalėtų naudotis ir Lietuvos Respublikos, ir kitos valstybės piliečių teisėmis ir laisvėmis vienu metu, pakeitimais trumpinamas dokumentų, patvirtinančių, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, pateikimo terminas nuo 6 iki 3 mėnesių.

Jeigu Migracijos departamentas neturės pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės pilietis,  išsiųs asmeniui pranešimą, kad jis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos pateiktų dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme nurodytas aplinkybes ir gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Šis terminas vieną kartą galės būti pratęstas Migracijos departamento sprendimu, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams, jeigu asmuo pateiks motyvuotą prašymą dėl termino pratęsimo.

Jeigu asmuo per nurodytus terminus Migracijos departamentui nepateiks prašomų dokumentų, Migracijos departamentas pradės Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo procedūrą.  

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės viešumą, Teisės aktų registre skelbiant vidaus reikalų ministro įsakymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, bus nurodoma informacija apie asmenį teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasak vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės, Lietuva taip pat palaiko Ukrainos iniciatyvą dėl bendro nepageidaujamų asmenų sąrašo Europos Sąjungos lygiu.