Vidaus reikalų ministerijos veikla

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-550 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo"

Vidaus reikalų ministro 2018 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-753 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje taikant vieno langelio principą“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-09-20