VP.png

Paveiksluose pateikti viešųjų paslaugų pavyzdžiai, neatspindi visos šių paslaugų imties

Viešąja paslauga yra laikoma, pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus vykdoma šių subjektų prižiūrima veikla, kuria sukuriama valstybės ar savivaldybių garantuojama ir visuomenės nariams vienodai prieinama nauda (žr. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalį).

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas yra įstatymų nustatyta tvarka atliekama viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir tvarką, išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas, steigiant atitinkamos formos juridinius asmenis arba parenkant kitus asmenis, teiksiančius viešąsias paslaugas, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra (žr. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalį).

Svarbu: viešojo administravimo subjektas, kuris administruoja tam tikros viešosios paslaugos teikimą, negali pats teikti šios paslaugos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka viešąsias paslaugas teikia savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Viešųjų paslaugų sąrašas skelbiamas nuo 2022 m. gruodžio 31 d. bei jo turinys yra atnaujinamas kartą per metus, tačiau pakeitimai gali būti atliekami ir dažniau, jei yra identifikuojamas pokyčio poreikis. 

 

Viešųjų paslaugų sąrašas 2024 m. birželio 5 d.

 

Atnaujinimo data: 2024-06-05