Naudinga informacija

Leidinys vaikams apie nusikaltimų prevenciją

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 1 priemonę „Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją“, Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2500 egz. tiražu išleido prevencinės paskirties informacinio pobūdžio sieninį 2008–2009 ir 2009–2010 mokslo metų kalendorių (B2 formatas). Šiuo leidiniu siekiama vaikus jiems priimtina forma informuoti apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju. Kalendorius buvo išplatintas šalies ugdymo įstaigoms per teritorines policijos įstaigas, rekomenduojant jį kabinti mokyklų fojė arba klasėse-kabinetuose.

2009–2010 mokslo metų kalendorius

2008–2009 mokslo metų kalendorius

Atnaujinimo data: 2023-09-20