>

Viešasis saugumas

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešojo saugumo srityse bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.
Viešojo saugumo sritys apima: viešąją tvarką, vidaus tarnybą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartą, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. 

Atnaujinimo data: 2023-09-20