Nusikaltimų prevencija - naudinga informacija

„Diskusija – forumas „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ 

2019 m. gruodžio 19 d. Vidaus reikalų ministerijos inicijuotoje diskusijoje-forume „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ aptarti aktualūs klausimai dėl nusikaltimų prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo ir įgyvendinimo šalies savivaldybėse. Renginyje dalyvavo savivaldybių administracijų, policijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

E. Vileikienė "Kelios auklės – vaikas be galvos: kas ir kaip sprendžia nusikaltimų prevencijos ir prekybos žmonėmis problemas"

E. Visockas "Savivaldybių vaidmuo viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityje"

R. Sutkuvienė "Socialinio verslo modelis – „Dirbti lengviau negu vogti“

B. Mikulskienė "Pamatuokime savo „saugios savivaldybės“ pastangas ir rezultatus"

R. Levulytė "Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo modelis"

I. Matijošaitienė "CPTED ir duomenų analitika visuomenės saugumui didinti"

A. Šakočius "NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas prieš prekybą žmonėmis. Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje"

D. Jakubkienė, S. Dambrauskienė "Partnerystė ne tik popieriuje"

II sesijos darbo paralelinėse darbo grupėse rezultatų apibendrinimas

Atnaujinimo data: 2023-09-20