Paklausimų dėl asmenų patikrinimo Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, ar asmenims taikomi darbo su vaikais apribojimai pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 str. 1 d., statistika