Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, 2017 m. išleistų į pensiją, skaičius – 558.

Lietuvos darbo biržos pateikta informacija dėl integracijos į darbo rinką priemonių taikymo pareigūnams ir kariams:

  • Darbo biržose registruota karių ir pareigūnų – 97 asmenys;
  • Įsidarbino nuolatiniam darbui – 59 asmenys;
  • Dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – 27 asmenys.

Medicininės reabilitacijos priemonėmis pasinaudojo:

  • VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ – 31 buvęs pareigūnas;
  • VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ – 61 buvęs pareigūnas;
  • Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre – 429 buvę pareigūnai.

Atnaujinimo data: 2023-09-20