Tyrimai ir analizės

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Nuomonė dėl Lietuvos Baudžiamojo kodekso nuostatų dėl šališkumo motyvuotų nusikaltimų ir kitų susijusių nusikalstamų veikų, 2023 m.

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2021 m.

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2020 m.

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2021 metais

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2019 metais

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2015 metais

Gyventojų apklausos

Pareigūnų apklausos 

Publikuojama medžiaga parengta Vidaus reikalų ministerijos arba jos užsakymu, jai perdavus nuosavybės teisę ir visas išimtines autoriaus turtines teises. Ji skirta naudotis nekomerciniais tikslais.

 

Nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizė per 2005–2022 m. (paruošta 2023 m.)

Ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ 7 punktą.

2005–2022 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus kelių eismo įvykius analizė(paruošta 2023 m.)

Parengta vykdant Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1135, 4.6 ir 6 punktus.

Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų pareigūnų apklausos analizė (paruošta 2013 m.)  

Eismo saugumo būklės Lietuvoje 2007-2012 m. ataskaita (paruošta 2013 m.) 

Pažyma apie nusikalstamas veikas, nuo kurių nukentėjo vaikai ir nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas Lietuvoje 2011 metais (paruošta 2012 m.)  

Pažyma parengta įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, 11.2 priemonę.

Viešosios konsultacijos „Savanorystė viešojo saugumo srityje“ ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-15