Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimai