2024-04-18

Aptarti Lietuvos ir Latvijos pasienio regionams aktualūs klausimai

Vidaus reikalų ministras Arnoldas Abramavičius dalyvavo Latvijoje, Kuldygoje, surengtame Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje.

Susitikime dalyvavę abiejų šalių Vidaus reikalų, Aplinkos, Susiekimo, Žemės ūkio ministerijų, taip pat Mažeikių, Joniškio, Skuodo, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio savivaldybių merai, kitų institucijų atstovai aptarė migracijos, susisiekimo, civilinės saugos, regioninio bendradarbiavimo klausimus.

„Šiuo nepaprastu mūsų šalims, regionui ir Europai laikotarpiui noriu padėkoti visai Latvijos Vyriausybei ir institucijoms už nuolatinį kontaktą ir produktyvų bendradarbiavimą. Lietuva buvo, yra ir bus kartu atremiant kylančias grėsmes tiek dabar, tiek ateityje. Džiaugiuosi, kad mūsų tarnybos glaudžiai bendradarbiauja ir daro viską, kad ne tik mūsų šalių, bet ir visos Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės sienos būtų saugios“, – susitikime kalbėjo vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Su Latvijos institucijomis nuolat ir aktyviai bendradarbiaujama sprendžiant galimos neteisėtos migracijos klausimus. Susitikime aptarti Lietuvos pasiekimai ir efektyvūs veiksmai valdant Baltarusijos režimo sukeltos instrumentalizuotos migracijos padarinius, dalintasi gerąja praktika.

„Dabar situacija prie mūsų išorės sienos stabilizuota, matome nelegalios migracijos iš Baltarusijos spaudimo mažėjimą. Tačiau ji bet kada gali eskaluotis. Praeitos savaitės atvejis, kai ties Lenkijos–Baltarusijos siena susitelkė ir agresyviai elgėsi didelė grupė žmonių, yra pavyzdys, kad visuomet turime išlikti budrūs. Žinome, kad sudėtingu metu sulauktume greito ir profesionalaus kolegų iš Latvijos įsitraukimo tiek politiniu, tiek instituciniu lygmeniu “, – sakė viceministras.

Susitikimo Latvijoje metu aptarti aktualūs bendradarbiavimo masinio gyventojų judėjimo bei civilinės saugos srityje klausimai, taip pat Baltijos šalių veiksmai bendrai atkuriant laikiną vidaus sienų kontrolę, tarpvalstybinių operacijų koordinavimas, vykdant valstybinių bepiločių orlaivių skrydžius.

Daug dėmesio skirta  traukinių eismo galimybėms tarpvalstybiniuose ruožuose po „Rail Baltica“ projekto aptarti, diskutuota pasienio kelių rekonstrukcijos temomis, ieškota sprendimų keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais palengvinimams pasienio savivaldybėse.

Aptarta strategija ir veiksmai valdant Lielupės baseino upes ir mažinant vandens eutrofikaciją, diskutuota apie Rusiškos kilmės grūdų importą ir jo poveikr Baltijos šalims.

Sekantį Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį kitais metais planuojama surengti Lietuvoje.  

Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisija įsteigta 1999 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl bendradarbiavimo per sieną. Komisijos užduotis yra nustatyti ir koordinuoti bendrąsias bendradarbiavimo per sieną kryptis, programas ir formas, teikti rekomendacijas bendriems regioninio ir vietinio lygio koordinaciniams organams ir spręsti ginčytinus klausimus, kurie sunkina šį bendradarbiavimą.