Kova su prekyba žmonėmis

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS STEBĖSENA

Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgos:

2022 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2021 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga

Ataskaitos:

2016 metų ataskaita2015 metų ataskaita2014 metų ataskaita2013 metų ataskaita2012 metų ataskaita2011 metų ataskaita2010 metų ataskaita2009 metų ataskaita 

Kovos su prekyba žmonėmis stebėseną reglamentuojantys teisės aktai:

UŽSAKOMIEJI TYRIMAI PREKYBOS ŽMONĖMIS SRITYJE

Tyrimas „NACIONALINIO PRANEŠĖJO STATUSO LIETUVOJE ATITIKTIES VERTINIMAS“
Tyrimas „NACIONALINIO PRANEŠĖJO STATUSO LIETUVOJE POKYČIO SPRENDIMO VERTINIMAS“
Tyrimas„RYŠYS TARP LIETUVIŲ ĮDARBINIMO PRAKTIKŲ UŽSIENYJE IR PREKYBOS ŽMONĖMIS PRIVERSTINIAM DARBUI“
Tyrimas „NEPRIKLAUSOMAS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS“

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS LIETUVOJE

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaitos:

2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą reglamentuojantys teisės aktai:

INFORMACIJA SPECIALISTAMS

Prekybos žmonėmis auką nustatymas ir nukreipimas pagalbai suteikti – mokomoji medžiaga:
Prekyba žmonėmis – nuotolinių mokymų kursas
Prekyba žmonėmis ir jos prevencija (mokymams skirta medžiaga)
Gairės savivaldybėms. Kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėje
Aiškinamasis prekybos žmonėmis terminų žodynas: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Glossary_LT.pdf
Prekybos žmonėmis straipsnių apžvalga Lietuvos internetinėje spaudoje: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/09/Framing-in-Lithuania.pdf
Medija, žiniasklaida ir prekyba žmonėmis: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Mediaguidelines_LT.pdf

Teisės aktai reglamentuojantys prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir nukreipimą pagalbai:

VISUOMENEI

Kreipkis pagalbos ir pranešk apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą priverstiniam darbui:

PREVENCINĖ MEDŽIAGA PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS (socialinėms kampanijoms vykdyti)

Prevenciniai video klipai apie įvairias prekybos žmonėmis formas ir nukentėjusiųjų teisės:

Video klipas LT
Video klipas EN
Video klipas RU
Video klipas UKR
Video klipas (4 kalbomis)

Prevenciniai video klipai – įspėjimas apie prekybą žmonėmis (4 dažniausiai pasitaikančios išnaudojimo formos tarp LR piliečių):

Prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui
Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui
Prekyba žmonėmis priverstinėms santuokoms
Prekyba žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

Informacinės sulankstomos kortelės apie prekybą žmonėmis ir teikiamą pagalbą:

Kortelė lietuvių kalba
Kortelė rusų kalba
Kortelė anglų kalba

Plakatai dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, prekybos žmonėmis priverstinėms santuokoms ir prekybos žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI KITOSE VALSTYBĖSE, PROJEKTŲ KONKURSAS

Vidaus reikalų ministerija, siekdama didinti užsienio lietuvių bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą, kiekvienais metais organizuoja projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

2022 metų konkursas

Teisės aktai reglamentuojantys konkursą:

 „Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatai“

Konkurso laimėtojai:

2021 metų konkurso laimėtojasSumanūs prekybos žmonėmis prevencijos būdai lietuvių bendruomenėse užsienyje COVID-19 periodu

2021 metų I vietos konkurso laimėtojas: Italijos lietuvių bendruomenė, projektas: „Prekybos žmonėmis prevencija Italijos lietuvių bendruomenėje: ILP klubo informacinis pagalbos langelis „Tu – ne viena(s)““


Projekto rezultatai:

Informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis: ,,Tu – ne viena(s)“ tinklapyje www.itlietuviai.it

Straipsniai:

Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“ 

Prekyba žmonėmis neturi sienų: Italijos lietuvių patirtys

Prekyba žmonėmis ir XXI-ojo amžiaus vergystė Italijoje

Nuotoliniai mokymai:

Su prekyba žmonėmis susidūrusių užsienio lietuvių liudijimai: gali būti, kad patys to nežinodami naudojomės vergų darbu 

Teisinė pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų artimiesiems bei patarimai lietuvių bendruomenėms

Tyrimas, atskleidžiantis Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio.


2021 metų II vietos konkurso laimėtojas: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Jungtinės Karalystės lietuvių, Lietuvos jaunimo bei moksleivių informavimas apie prekybos žmonėmis organizavimo, verbavimo metodus Covid-19 pandemijos metu pasitelkiant išmanius informavimo būdus“

Projekto rezultatai:
Prevencinis klipas „Ne visi, kurie siūlo pagalbą, nori padėti“

Nuotolinis interviu:

A. Gutauskas: ''Vergovės aukos užverbuojamos, išvežamos, apgyvendinamos, vartojant prievartą...''

Savanorių mokymai: 

Peterbore:

Edinburge

2020 metų konkurso laimėtojas – Ispanų lietuvių bendruomenė, projektas „Aktyvi prevencija prekybos žmonėmis problemai spręsti. „Raktas“
Projekto rezultatai: geros praktikos gidas „Raktas"lankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukas

2019 metų konkurso laimėtojas – Valensijos provincijos lietuvių bendruomenė, projektas „Prekybos žmonėmis prevencija Ispanijos Karalystėje“
Projekto rezultatai: projektas neįgyvendintas.

2018 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Edukacinė prevencija vykdoma lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje ir Lietuvoje“
Projekto rezultatai:pristatymas, skrajutė, skrajutė, skrajutė

2017 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės bendruomenė, projektas „Būdamas laisvas netapk vergu"
Projekto rezultatai:plakatai, skrajutės, video filmasvideo filmasvideo filmasvideo filmas

Teisės aktai reglamentuojantys konkursą:

Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI KOVAI SU PREKYBA ŽMONĖMIS

CAPE projektas (informacija ruošiama)
HOF-BSR projektas
ADSTRINGO projektas
STROM II projektas

Atnaujinimo data: 2023-09-20