BDAR
gdpr

Viešasis saugumas

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešojo saugumo srityse bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.
Viešojo saugumo sritys apima: viešąją tvarką, vidaus tarnybą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartą, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. 

 

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS STEBĖSENA

Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgos:

2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga 
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga

Ataskaitos:

2016 metų ataskaita  2015 metų ataskaita  2014 metų ataskaita  2013 metų ataskaita  2012 metų ataskaita  2011 metų ataskaita  2010 metų ataskaita  2009 metų ataskaita 

Kovos su prekyba žmonėmis stebėseną reglamentuojantys teisės aktai:

UŽSAKOMIEJI TYRIMAI PREKYBOS ŽMONĖMIS SRITYJE

Tyrimas „NEPRIKLAUSOMAS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS“

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS LIETUVOJE

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaitos:

2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita 
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita

 

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą reglamentuojantys teisės aktai:

INFORMACIJA SPECIALISTAMS

Prekybos žmonėmis auką nustatymas ir nukreipimas pagalbai suteikti – mokomoji medžiaga:
Prekyba žmonėmis – nuotolinių mokymų kursas
Prekyba žmonėmis ir jos prevencija (mokymams skirta medžiaga)
Gairės savivaldybėms. Kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėje
Aiškinamasis prekybos žmonėmis terminų žodynas: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Glossary_LT.pdf
Prekybos žmonėmis straipsnių apžvalga Lietuvos internetinėje spaudoje: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/09/Framing-in-Lithuania.pdf
Medija, žiniasklaida ir prekyba žmonėmis: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Mediaguidelines_LT.pdf

Teisės aktai reglamentuojantys prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir nukreipimą pagalbai:

VISUOMENEI

Kreipkis pagalbos ir pranešk apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą priverstiniam darbui:

PREVENCINĖ MEDŽIAGA PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS (socialinėms kampanijoms vykdyti)

Prevenciniai video klipai apie įvairias prekybos žmonėmis formas ir nukentėjusiųjų teisės:

Video klipas LT
Video klipas EN
Video klipas RU
Video klipas UKR
Video klipas (4 kalbomis)

Prevenciniai video klipai – įspėjimas apie prekybą žmonėmis (4 dažniausiai pasitaikančios išnaudojimo formos tarp LR piliečių):

Prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui
Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui
Prekyba žmonėmis priverstinėms santuokoms
Prekyba žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

Informacinės sulankstomos kortelės apie prekybą žmonėmis ir teikiamą pagalbą:

Kortelė lietuvių kalba
Kortelė rusų kalba
Kortelė anglų kalba

 

Plakatai dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, prekybos žmonėmis priverstinėms santuokoms ir prekybos žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI KITOSE VALSTYBĖSE, PROJEKTŲ KONKURSAS

Vidaus reikalų ministerija, siekdama didinti užsienio lietuvių bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą, kiekvienais metais organizuoja projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

2022 metų konkursas (informacija rengiama)

Konkurso laimėtojai:

2021 metų konkurso laimėtojas Sumanūs prekybos žmonėmis prevencijos būdai lietuvių bendruomenėse užsienyje COVID-19 periodu

2021 metų I vietos konkurso laimėtojas: Italijos lietuvių bendruomenė, projektas: „Prekybos žmonėmis prevencija Italijos lietuvių bendruomenėje: ILP klubo informacinis pagalbos langelis „Tu – ne viena(s)““


Projekto rezultatai:

Informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis: ,,Tu – ne viena(s)“ tinklapyje www.itlietuviai.it

Straipsniai:

Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“ 

Prekyba žmonėmis neturi sienų: Italijos lietuvių patirtys

Prekyba žmonėmis ir XXI-ojo amžiaus vergystė Italijoje

Nuotoliniai mokymai:
 

Su prekyba žmonėmis susidūrusių užsienio lietuvių liudijimai: gali būti, kad patys to nežinodami naudojomės vergų darbu 

Teisinė pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų artimiesiems bei patarimai lietuvių bendruomenėms

Tyrimas, atskleidžiantis Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio.


2021 metų II vietos konkurso laimėtojas: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Jungtinės Karalystės lietuvių, Lietuvos jaunimo bei moksleivių informavimas apie prekybos žmonėmis organizavimo, verbavimo metodus Covid-19 pandemijos metu pasitelkiant išmanius informavimo būdus“

Projekto rezultatai:
Prevencinis klipas „Ne visi, kurie siūlo pagalbą, nori padėti“

Nuotolinis interviu:

A. Gutauskas: ''Vergovės aukos užverbuojamos, išvežamos, apgyvendinamos, vartojant prievartą...'' 

Savanorių mokymai: 

Peterbore:

Edinburge

 

2020 metų konkurso laimėtojas – Ispanų lietuvių bendruomenė, projektas „Aktyvi prevencija prekybos žmonėmis problemai spręsti. „Raktas“
Projekto rezultatai: geros praktikos gidas „Raktas"lankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukas

2019 metų konkurso laimėtojas – Valensijos provincijos lietuvių bendruomenė, projektas „Prekybos žmonėmis prevencija Ispanijos Karalystėje“
Projekto rezultatai: projektas neįgyvendintas.

2018 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Edukacinė prevencija vykdoma lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje ir Lietuvoje“
Projekto rezultatai: pristatymas, skrajutė, skrajutė, skrajutė

2017 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės bendruomenė, projektas „Būdamas laisvas netapk vergu"
Projekto rezultatai: plakatai, skrajutės, video filmasvideo filmasvideo filmasvideo filmas

 

Teisės aktai reglamentuojantys konkursą:

Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI KOVAI SU PREKYBA ŽMONĖMIS

CAPE projektas (informacija ruošiama)
HOF-BSR projektas
ADSTRINGO projektas
STROM II projektas 

 

NAUJIENOS

 

DARBO GRUPĖ VEIKSMINGAM ATSAKUI Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTOS KALBĄ LIETUVOJE SKATINTI


Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo
ATASKAITA APIE NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ IR NEAPYKANTOS KALBOS SITUACIJĄ LIETUVOJE 2020–2021 METAIS
Darbo grupės 2020–2022 metų veiklos planas
Darbo grupės 2020 m. balandžio 23 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. gegužės 21 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. birželio 30 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. lapkričio 19 d. posėdžio protokolas 
Darbo grupės 2021 m. vasario 11 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2021 m. gegužės 6 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2021 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2022 m. balandžio 21 d. posėdžio protokolas
ODIHR seminaro ataskaita

 

PROJEKTAS „ATSAKO Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTĄ KURSTANČIAS KALBAS LIETUVOJE STIPRINIMAS“

Projektas „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020).
Projektas skirtas problemoms, kurias ne vienerius metus kelia NVO, tai:
– didelis neapykantos nusikaltimų latentiškumas, dažni nepranešimo apie neapykantos kurstymą atvejai;
– nepakankami policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų gebėjimai atpažinti priešiškumo ar neapykantos motyvą ir tinkamai taikyti baudžiamąją atsakomybę.
 
Projekto tikslai:
  • Užtikrinti veiksmingą atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymą
  • Pagerinti kompetentingų institucijų supratimą ir žinias apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų poveikį bendruomenėms, taip pat pažeidžiamų bendruomenių poreikius ir lūkesčius
  • Spręsti nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas problemą
  • Suintensyvinti kovą su neapykantos kurstymu internete
Projekto koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija, partneriai: Generalinė prokuratūra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2020 m. spalio 2 d.
Bendras Projekto biudžetas – 286 tūkst. eurų.
Bendras Projekto finansavimas (Lietuvos indėlis) – 20 proc., t. y. 57 tūkst. eurų.
 
Pagrindinės projekto veiklos skirtos trims sritims:
I. Teisėsaugos institucijų ir teismų gebėjimų stiprinimas
II. Pasitikėjimo tarp valdžios institucijų ir pažeidžiamų bendruomenių didinimas
III. Gebėjimų pranešti apie neapykantą kurstančias kalbas stiprinimas
 

 

TYRIMAI, ANALIZĖS, REKOMENDACIJOS

INFORMACIJA NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

STATISTIKA 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

 
 
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios kovos su neapykantos nusikaltimais srityje:
 
 

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2018–2020 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti, tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:
– „Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“;
– „COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“. 


„Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“:

Patyčios – itin paplitusi smurto forma mūsų visuomenėje. Tarptautiniai mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimai (atliekami Pasaulinės sveikatos organizacijos, angl. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), rodo, kad Lietuvoje patyčių, kaip vienos iš aktualiausių vaikų psichosocialinių problemų, paplitimo mastas skirtingose amžiaus grupėse yra vienas didžiausių pasaulyje. 2013–2014 metais atlikto tyrimo duomenimis, patyčias mūsų šalyje patiria 32 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių. Patyčios gali vykti pačiose įvairiausiose vietose: ir mokykloje, ir kieme, ir namie, ir visur kitur, kur vaikai susitinka ir bendrauja. Daugiausia patyčių vyksta mokyklose, nes tai yra aplinka, kurioje ilgą laiką būna daug vaikų. Kitoje aplinkoje – kieme, žaidimų aikštelėje – vaikai turi daugiau erdvės, joje būna tiek, kiek nori, gali pasirinkti su kuo bendrauti. Nepaisant didėjančio dėmesio šiai problemai ir bandymo ją spręsti, šiandien vis tiek itin daug vaikų dar patiria patyčias. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų. Elektroninių patyčių padariniai dažnai būna sunkesni nei vykstančių realiame gyvenime, nes virtualios patyčios greitai plinta, jų plitimas sunkiai kontroliuojamas, būtent dėl to elektroninių patyčių prevencijos klausimas darosi vis aktualesnis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama mažinti patyčių mastą mokyklose, kitose vaikų susitikimų ir bendravimo vietose ir (ar) internetinėje erdvėje, keisti požiūrį į patyčias, šviesti vaikus apie galimas patyčių (elektroninių ir (ar) realiame gyvenime) formas, tinkamą bendravimą ir saugų elgesį elektroninėje erdvėje ir pan.

„COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“:

Visuotinis COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) ligos plitimo poveikis pasireiškė ir tuo, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji daugiau laiko praleidžia internete. Nuotoliniu būdu dirbantys suaugusieji dažnai turi mažiau galimybių leisti laiką su vaikais, o šie dažniau pasinaudoja galimybe internetu naudotis be priežiūros. Dėl to vaikai yra labiau veikiami pažeidėjų žaidžiant internetinius žaidimus, pokalbių grupėse programose, bandant sukčiauti el. paštu, nepageidaujamais kontaktais socialiniuose tinkluose ir naudojant mažiau saugias internetines švietimo programas. Paaugliai labiau linksta dalintis su bendraamžiais savo seksualiomis nuotraukomis ar vaizdo medžiaga,  kuri galų gale patenka į seksualinių nusikaltėlių rankas. Kai kuriais atvejais, nusikaltėliai, naudodamiesi tuo, kad vaikai jaučiasi izoliuoti ir vieniši, bando įkalbėti vaikus pasidalinti savo seksualiomis nuotraukomis, o vėliau – ir susitikti gyvai. 

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui internete, didinti vaikų ir suaugusiųjų informavimą apie atsakingą elgesį internete, stiprinti kontrolės (aptikimo) priemones ir pan.

Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:
– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;
– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);
– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:
– bendruomeninės organizacijos;
– religinės bendruomenės ir bendrijos;
– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.

Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2021 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. [email protected]). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. 

Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdu – asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyta pašto kurjerio, atsiųsta registruotu paštu arba pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. Lydraštyje rengėjas taip pat turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Jei rengėjas nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pavyzdžiui, dėl vaikų nuotraukų), tokiu atveju, rengėjas kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu).

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:
1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;
2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;
3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;
4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;
5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:
1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;
2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;
3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;
4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;
5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322
 

2021 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

2020 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Mes esame“
Vilniaus pataisos namų projektas „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“
Viešosios įstaigos „Integracijos centras“ projektas „Climb Over“
Panevėžio pataisos namų projektas „Padėkime vieni kitiems būti sveikesniems“
Viešoji įstaiga „Prirašytos rankos“ projektas „Nenurašyk žmogaus – savanoriauk pataisos namuose“
Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus projektas „Mūsų vasara“
Viešosios įstaigos „Žalgirio krepšinio centras“ projektas „One Team“
Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos (Dainavos jaunimo centro) projektas „Pagalba augti: prevencinės paslaugos bendruomenėje Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namų 10-14 m. amžiaus vaikams“
Bendrosios įmonės Gargždų atviras jaunimo centro projektas „Įgalinimas veikti kitaip“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Vaikų užimtumo projektas „VEIK“
Viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro projektas „Mama, aš Name“
Viešosios įstaigos Gyvūnų prieglaudos „Padėk man“ projektas „Meilė gyvūnams - vidinio gerumo išraiška“
Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ bendruomenės iniciatyva „Saugu - saugiau - saugiausia“
Kaimų bendruomenės „Biliūnai“ bendruomenės iniciatyva „Darniau yra saugiau!“
Kauno Vaišvydavos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugi ir informuota Vaišvydava“
Kvietinių bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugumo, teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencija Kvietinių gyvenvietėje“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Nepakantumo teisės pažeidimui kultūra ir saugumo jausmo formavimas“
Usėnų seniūnijos bendruomenės iniciatyva „Gyvename linksmai ir saugiai“
Rečionių bendruomenės iniciatyva „Rečionys mūsų namai ir darom viską bendrai - ką pats padarai, tą ir saugai“
Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ bendruomenės iniciatyva „Darni, Ambicinga, Inovatoriška, Narsi, Aktyvi, Veikli, Akyla bendruomenė - kurioje saugus kiekvienas“
Asociacijos „Narsiečių bendruomenė“ bendruomenės iniciatyva „Gyventojų sąmoningumo, atsakingumo, saugumo ugdymas per kultūrines, edukacines, informacines veiklas“
Pagynės bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo  ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyriaus bendruomenės iniciatyva „Skubėk daryti gerą!“

 

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatai

2019 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Esu atsakingas už savo ateitį“
Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro projektas „Laikas pokyčiams Alytuje“
Asociacijos Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektas „Sprendžiame kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Atostogauk saugiai“
Viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ projektas „Ypatingi“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Veiklūs gyventojai – saugi kaimynystė“
Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės iniciatyva „Saugokime save ir kitus“
Asociacijos Narsiečių bendruomenės iniciatyva „Saugios kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas pasitelkiant socialinius tinklus“
Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės iniciatyva „Vieninga bendruomenė – saugi kaimynystė“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Rėkyvos lydeka“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas 2018 m.“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės sutelktumo didinimas 2018 m.“
Kivylių gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Kivyliai galvoja apie saugumą“

2018 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

2018 metų konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Šiaulių rajonas kuria saugumo formulę“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio r. policijos komisariato projektas „Policijos lėlių teatras“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „M.I.T.- Mobilus info taškas“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. policijos komisariato projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime“
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Dabar rėmėjas, netrukus pareigūnas“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos m. policijos komisariato projektas „Aktyvi bendruomenė – kelias į saugesnę aplinką“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunimas už gyvenimą be alkoholio ir tabako“
VšĮ „Auto moto group“ projektas „Vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“
Jonavos pradinės mokyklos projektas „Aš saugus ir užimtas“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Visuomenės saugumo gerinimas“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Svajonių mokykla“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Saugią bendruomenę kurkime kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Pasidalinkime knyga“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunojo policijos rėmėjo tęstinis rengimo kursas“
Utenos r. savivaldybės administracijos projektas „Priklausomybėms – ne“
Radviliškio raj. Šeduvos lopšelio-darželio projektas „Saugi aplinka - saugus vaikas“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Stop smurtui mano aplinkoje“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. PK 1ojo veiklos skyriaus projektas „STOP naujoms tragedijoms keliuose“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro projektas „Gyvenk sveikai“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Kambarys“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugus kaimynas - saugus aš“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Gyvenk saugiai“
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato projektas „Už gyvenimą be smurto“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Kaunieti, susitikime prie vandens“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato projektas „Šviesk ryškiai“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Kauno apskritis 2015-2016“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Utena 2017“
Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija 2017“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Aktyviausia saugios kaimynystės grupė 2015-2017 m.“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių r. policijos komisariato projektas „Mes kartu galime ginti, saugoti, padėti“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių r. policijos komisariato projektas „Kartu mes jėga“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Buktos kaime“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Darbo su smurtą patyrusiais vaikais metodų tobulinimas per gerosios patirties sklaidą“
Gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ bendruomenės iniciatyva „Ilgametis Dvarčionių rajono viešojo saugumo stiprinimas“
542-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos bendruomenės iniciatyva „Darom“ graffiti šalinimas“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Į vienybę ir saugumą per bendrą darbą, kūrybą“
Slavikų seniūnijos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėje“
Kauno bendruomenės centro „Girsta“ bendruomenės iniciatyva „Rašinių konkursai“

2017 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2016 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2015 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2014 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

Seminaras „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“

Seminaro „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“ pranešimai:

Projekto „Sąmoninga visuomenė augina saugų žmogų“ pristatymas
Virginija PRANSKIETYTĖ, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija  

Ar saugi mūsų gyvenamoji aplinka? 
dr. Eglė VILEIKIENĖ, Vidaus reikalų ministerija  

Pilietiškumas ir bendruomeniškumas – pagrindiniai vaiko saugumo garantai 
Nomeda CIBARAUSKIENĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pavienių asmenų grėsmės vertinimas ir valdymas Lietuvoje 
Emilija GARBALIAUSKAITĖ, Aleksandras BEREZOVSKIJ, Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM

Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, pasekmės ir policijos reagavimas 
Simonas BALTRUŠAITIS, Lietuvos policijos mokykla

Visuomenės švietimas civilinės ir priešgaisrinės saugos srityse 
Sandra NORBUTAITĖ, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Mokymasis tarnaujant – metodas kuriantis bendruomenių saugumą 
Linas SLUŠNYS, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA

Saugi mokyklos aplinka – ar tai įmanoma? 
Ieva BRAŠKIENĖ, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaikų linijos kampanija BE PATYČIŲ 
dr. Robertas POVILAITIS, Vaikų linija

2013 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2012 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2011 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2010 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2009 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2008 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2007 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2006 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

„Diskusija – forumas „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ 

2019 m. gruodžio 19 d. Vidaus reikalų ministerijos inicijuotoje diskusijoje-forume „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ aptarti aktualūs klausimai dėl nusikaltimų prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo ir įgyvendinimo šalies savivaldybėse. Renginyje dalyvavo savivaldybių administracijų, policijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

E. Vileikienė "Kelios auklės – vaikas be galvos: kas ir kaip sprendžia nusikaltimų prevencijos ir prekybos žmonėmis problemas"

E. Visockas "Savivaldybių vaidmuo viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityje"

R. Sutkuvienė "Socialinio verslo modelis – „Dirbti lengviau negu vogti“

B. Mikulskienė "Pamatuokime savo „saugios savivaldybės“ pastangas ir rezultatus"

R. Levulytė "Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo modelis"

I. Matijošaitienė "CPTED ir duomenų analitika visuomenės saugumui didinti"

A. Šakočius "NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas prieš prekybą žmonėmis. Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje"

D. Jakubkienė, S. Dambrauskienė "Partnerystė ne tik popieriuje"

II sesijos darbo paralelinėse darbo grupėse rezultatų apibendrinimas

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2021 m.

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2020 m.

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2019 metais

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2015 metais

Gyventojų apklausos

Pareigūnų apklausos 

Publikuojama medžiaga parengta Vidaus reikalų ministerijos arba jos užsakymu, jai perdavus nuosavybės teisę ir visas išimtines autoriaus turtines teises. Ji skirta naudotis nekomerciniais tikslais.

 

Nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizė per 2005–2021 m. (paruošta 2022 m.)

Ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ 7 punktą.

2005–2020 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus kelių eismo įvykius analizė (paruošta 2021 m.)

Parengta vykdant Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1135, 4.6 ir 6 punktus.

Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų pareigūnų apklausos analizė (paruošta 2013 m.)  

Eismo saugumo būklės Lietuvoje 2007-2012 m. ataskaita (paruošta 2013 m.) 

Pažyma apie nusikalstamas veikas, nuo kurių nukentėjo vaikai ir nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas Lietuvoje 2011 metais (paruošta 2012 m.)  

Pažyma parengta įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, 11.2 priemonę.

Viešosios konsultacijos „Savanorystė viešojo saugumo srityje“ ataskaita

Leidinys vaikams apie nusikaltimų prevenciją

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 1 priemonę „Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją“, Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2500 egz. tiražu išleido prevencinės paskirties informacinio pobūdžio sieninį 2008–2009 ir 2009–2010 mokslo metų kalendorių (B2 formatas). Šiuo leidiniu siekiama vaikus jiems priimtina forma informuoti apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju. Kalendorius buvo išplatintas šalies ugdymo įstaigoms per teritorines policijos įstaigas, rekomenduojant jį kabinti mokyklų fojė arba klasėse-kabinetuose.

2009–2010 mokslo metų kalendorius 

2008–2009 mokslo metų kalendorius

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 014826, išduotą 2009 m. lapkričio 30 d. Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkiui, Gražvydui Mankūnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-04-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno  tarnybinį pažymėjimą Nr. P 026031, išduotą 2013 m. spalio 4 d. Panevėžio apskrities VPK Viešosios tvarkos biuro Licencijavimo skyriaus specialistui, inspektoriui, Rolandui Mickevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-05-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 020166, išduotą 2014 m. sausio 16 d. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiajam specialistui, vidaus tarnybos majorui, Dariui Klimui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-05-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 018240, išduotą 2012 m. sausio 12 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM  Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, vidaus tarnybos kapitonui, Konradui Liekiui, laikyti negaliojančiu.  

Skelbimo data: 2014-05-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 028788, išduotą 2013 m. gegužės 7 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pakrančių apsaugos rinktinės vado pavaduotojui, vidaus tarnybos pulkininkui Stasiui Rožniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-05-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 016098, išduotą 2013 m. gruodžio 18 d. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Vilniaus dalinio jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos grandiniui Aidui Juzėnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-06-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 026619, išduotą 2013 m. lapkričio 26 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjai, vyresniajai inspektorei Ingai Jakštienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-06-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 025162, išduotą 2012 m. balandžio 2 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Varėnos rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Aivarui Šauliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-06-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019542, išduotą 2013 m. birželio 26 d. Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos grandiniui Mindaugui Savickui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-07-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 016638, išduotą 2010 m. gegužės 6 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos grandiniui Simonui Kazlauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-07-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 015098, išduotą 2010 m. birželio 15 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio tyrėjui, vyresniajam inspektoriui Audriui Abariui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-07-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 027576, išduotą 2014 m. kovo 10 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus kelių patrulių būrio patrulei, jaunesniajai policininkei Giedrei Simanavičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-07-29

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 026972, išduotą 2014 m. sausio 9 d. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus specialistei, vyresniajai inspektorei Boženai Klusovskajai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-08-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019885, išduotą 2013 m. spalio 25 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos skyrininkui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Rimantui Macijauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-08-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 023211, išduotą 2012 m. kovo 26 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Edvinui Padgurskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-08-22

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 020138, išduotą 2012 m. birželio 19 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Informatikos ir ryšių skyriaus specialistui, inspektoriui Arūnui Andriukaičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-09-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 020837, išduotą 2012 m. liepos 30 d. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patruliui, jaunesniajam policininkui Tautvydui Armonavičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-09-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 018836, išduotą 2012 m. spalio 5 d. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos jaunesniajam puskarininkiui Dariui Juodeliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-09-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 028511, išduotą 2013 m. sausio 29 d.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Tomui Važgiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-11-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 016596, išduotą 2011 m. kovo 10 d.  Vilniaus AVPK Trakų PK Viešosios tvarkos skyriaus patruliui, viršilai Deiviui Malinauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-11-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 009506, išduotą 2009 m. gegužės 15 d.  Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo PK Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjui, inspektoriui Eimantui Tumasoniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-11-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 025906, išduotą 2013 m. rugsėjo 12 d.  Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK Viešosios policijos skyriaus vyresniajai specialistei, komisarei inspektorei Jolantai Monkevičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-11-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024389, išduotą 2013 m. kovo 28 d. Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vyresniajam patruliui, jaunesniajam policininkui Arnoldui Stankevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-12-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 017552, išduotą 2011 m. rugsėjo 9 d. Utenos apskrities VPK Molėtų raj. policijos komisariato VP skyriaus patruliui, policininkui Dainiui Kulioniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2014-12-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 029799, išduotą 2014 m. rugsėjo 19 d. Panevėžio apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biuro vyresniajam tyrėjui, komisarui inspektoriui Justinui Strylai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-01-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019670, išduotą 2013 m. rugpjūčio 7 d. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos jaunesniajai specialistei, vidaus tarnybos grandinei Rimai Žuromskienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-01-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 009592, išduotą 2010 m. gruodžio 16 d. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Kauno dalinio Specialiosios paskirties kuopos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos puskarininkiui Mariui Labalaukiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-02-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 023304, išduotą 2010 m. kovo 18 d. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Kauno dalinio Specialiosios paskirties kuopos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos grandiniui Pauliui Žitinevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-02-19

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 025072, išduotą 2012 m. balandžio 2 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Varėnos rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui, vidaus tarnybos jaunesniajam puskarininkiui Sergejui Choniak, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-03-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 011451, išduotą 2009 m. lapkričio 12 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos PK Vilijampolės policijos nuovados tyrėjui, viršilai Dariui Muraškai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-03-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 021164, išduotą 2012 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apskrities VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vyriausiajam patruliui, viršilai Audriui Andrijauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-03-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 018220, išduotą 2012 m. sausio 4 d. Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus specialistei, vidaus tarnybos grandinei Marijai Ločerytei-Šilževičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-03-25

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 007563, išduotą 2008 m. lapkričio 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus viršininko pavaduotojui, vidaus tarnybos majorui Dariui Janavičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-04-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 020291, išduotą 2014 m. sausio 28 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresniajai inspektorei, vidaus tarnybos vyresniajai leitenantei Sandrai Vasiliauskaitei.

Skelbimo data: 2015-04-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 007563, išduotą 2012 m. kovo 16 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato viršininkui, vyresniajam komisarui Alvydui Katkauskui,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-04-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024790, išduotą 2013 m. gegužės 9 d. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo PK Viešosios policijos skyriaus specialistui, vyresniajam inspektoriui Laimonui Žukliui,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-04-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 027274, išduotą 2014 m. vasario 13 d. Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos vyresniajam postiniui, viršilai Stanislavui Bobrikui,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-05-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030709, išduotą 2015 m. sausio 5 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Ignalinos rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Jaroslavui Marozui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-05-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 025060, išduotą 2013 m. birželio 10 d. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto pirmojo PK Kriminalinės policijos skyriaus vyriausiajam tyrėjui, komisarui inspektoriui Olegui Bikbajevui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-05-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024512, išduotą 2013 m. gegužės 2 d. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo valdybos inspektorei, komisarei Rasai Gradickienei,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-06-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019549, išduotą 2013 m. liepos 2 d. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Dainiui Markevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-06-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 031374, išduotą 2015 m. sausio 21 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyriausiajam patruliui, vyresniajam policininkui Audriui Malinauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 017980, išduotą 2011 m. rugpjūčio 12 d. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkiui Gražvydui Vaitekūnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 015600, išduotą 2012 m. sausio 10 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniajam tyrėjui, vidaus tarnybos kapitonui Andriui Olšauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 015923, išduotą 2013 m. kovo 26 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus dalinio Specialiosios paskirties kuopos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos jaunesniajam puskarininkiui Andrejui Komarovičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 17522, išduotą 2010 m. gruodžio 9 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkiui Aleksandrui Kartašovui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019072, išduotą 2012 m. gruodžio 28 d. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos jaunesniajam puskarininkiui Deimantui Padimanskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-07-29

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 022183, išduotą 2012 m. vasario 21 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus pasieniečiui, vidaus tarnybos puskarininkiui Rolandui Jakštaičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019506, išduotą 2013 m. birželio 14 d. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos Budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos grandiniui Robertui Biveiniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 009864, išduotą 2011 m. gruodžio 28 d. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Kauno dalinio Konvojavimo kuopos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos grandiniui Karoliui Ignatavičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 017571, išduotą 2011 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus tyrėjui, vyresniajam inspektoriui Ričardui Kiaulėnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030217, išduotą 2014 m. gruodžio 2 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus pasieniečiui, vidaus tarnybos grandiniui Andriui Klimui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 031545, išduotą 2015 m. vasario 5 d. LP kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimo skyriaus vyresniajam tyrėjui, vyresniajam inspektoriui Tomui Miliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 028398, išduotą 2014 m. gegužės 15 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės specialistui, vyresniajam inspektoriui Tomui Valeikai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-09-29

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 032482, išduotą 2015 m. balandžio 20d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato specialistui, vyresniajam inspektoriui Darijui Navickui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-11-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 028853, išduotą 2014 m. birželio 26 d. Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-osios kuopos vyresniajam patruliui, viršilai Algirdui Šniokai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-11-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 027344, išduotą 2014 m. vasario 20 d. Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 5-ojo būrio patrulei, inspektorei Almai Petraitytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-11-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019182, išduotą 2013 m. vasario 20 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkiui Dariui Bulovui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-11-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 031589, išduotą 2015 m. vasario 12 d. Utenos apskrities VPK Molėtų rajono PK Viešosios policijos skyriaus vyriausiajam patruliui, viršilai Evaldui Karveliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-11-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 31677, išduotą 2015 m. vasario 17 d. Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniajai tyrėjai, komisarei inspektorei Danutei Degutienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-12-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 028033, išduotą 2014 m. balandžio 15 d. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus vyresniajai tyrėjai, komisarei inspektorei Rasai Lauraitienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-12-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 025782, išduotą 2013 m. rugsėjo 4 d.  Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Operatyvaus valdymo skyriaus specialistui, vyresniajam inspektoriui Andriejui Jakavickui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2015-12-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą  Nr. VT 015165, išduotą Vadovybės apsaugos departamento prie VRM Apsaugos planavimo skyriaus Operatyvaus valdymo poskyrio vyresniajam specialistui Singarui Zaronskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-03-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 028991, išduotą 2014 m. liepos 8 d. Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus vyresniajam patruliui Dariui Kavoliukui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-03-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030479, išduotą 2014 m. gruodžio 15 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui Vitorui Grodel, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029584, išduotą 2014 m. balandžio 17 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pasieniečiui Donatui Bieliniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 029719, išduotą 2014 m. balandžio 17 d. Vilniaus AVPK Viešosios tvarkos valdybos vyresniajam specialistui Andriui Norvaišui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 008793, išduotą 2015 m. birželio 8 d. Vadovybės apsaugos departamento prie VRM Apsaugos planavimo skyriaus vyresniajam specialistui Singarui Zaronskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029966, išduotą 2014 m. spalio 30 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės jaunesniajai specialistei Rasai Kairienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019342, išduotą 2013 m. gegužės 07 d. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Renaldui Martinaičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 024178, išduotą 2014 m. gegužės 12 d. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos vadui Robertui Siebui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024401, išduotą 2013 m. balandžio 3 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ONTS vyresniajai tyrėjai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 024288, išduotą 2014 m. gegužės 26 d. Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų PGT  pamainos vadui Giedriui Vaščilai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 024263, išduotą 2014-05-26  Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiui gelbėtojui Maksimui Černiavskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030676, išduotą 2015-01-05 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Ignalinos rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui Sauliui Daškevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 021936, išduotą 2011-07-28 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM  Sienos kontrolės organizavimo valdybos Nacionalinio koordinacinio centro vyresniajam specialistui Janušui Žabelovičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 023906, išduotą 2013 m. vasario 27 d. Vilniaus AVPK Viešosios policijos skyriaus specialistui Andrejui Bukatyj, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-04-29

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 031286, išduotą 2015 m. sausio 23 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Ignalinos rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui Ravilui Achmedšinui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-05-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 026706, išduotą 2012 m. rugsėjo 21 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pagėgių rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajam pasieniečiui Tomui Vilbikaičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-05-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 018959, išduotą 2012 m. gegužės 22 d. Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkui Sauliui Mockevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-06-04

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 027669, išduotą 2015 m. sausio 5 d. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos skyrininkui Audriui Kareivai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-06-04

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 030933, išduotą 2014 m. gruodžio 10 d. Kauno apskrities VPK Kaišiadorių rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus vyresniajam tyrėjui Egidijui Ulanavičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-09-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 00009739, išduotą 2013 m. lapkričio 12 d. Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Operatyvaus valdymo skyriaus  specialistui Donatui Žukauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-09-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029606, išduotą 2014 m. balandžio 17 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pagėgių rinktinės Sargybų skyriaus pasieniečiui Tomui Agintui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-09-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 031250, išduotą 2015 m.sausio 22 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui Modestui Dansevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-10-19

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 028276, išduotą 2014 m. gegužės 8 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 2-osios kuopos 3-iojo būrio vyriausiajam patruliui Artūrui Ražinskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-10-19

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 024453, išduotą 2014 m. liepos 8 d. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio PGT ugniagesiui gelbėtojui Juliui Baltakiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-10-19

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno  tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 20038, išduotą 2013 m. lapkričio 26 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos grandiniui Edgarui Klasinskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-10-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000300, išduotą 2016 m. balandžio 22 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniajam tyrėjui Ruslan Mirnyj, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-11-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 029214, išduotą 2014 m. liepos 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 2-osios kuopos 3-iojo būrio vyriausiajam patruliui Audriui Pečiukoniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-11-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030727, išduotą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Artūrui Drungilui,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-11-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000009, išduotą 2016 m. kovo 21 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojui Šarūnui Rameikiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-11-25

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 31609, išduotą 2015 m. vasario 12 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiajam tyrėjui Jevgenijui Biliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-12-06

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024881, išduotą 2013 m. gegužės 17 d. Alytaus apskrities VPK Prienų rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjai Jurgitai Juozaitytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-12-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000306, išduotą 2016 m. balandžio 19 d. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Vilniaus dalinio jaunesniajam specialistui Jaroslavui Grudzinski, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2016-12-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019732, išduotą 2013 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesiui gelbėtojui Jurij Marinui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-01-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 31144, išduotą 2015 m. sausio 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus viršininkui Dariui Gervei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-01-06

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029552, išduotą 2014 m. balandžio 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pasieniečiui, vidaus tarnybos grandiniui Benediktui Druskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-01-30

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001462, išduotą 2016-09-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 3-iojo būrio vyriausiajai patrulei Radvilei Valiukonytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-01-31

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030480, išduotą 2014 m. gruodžio 15 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui vidaus tarnybos jaunesniajam puskarininkiui Ronaldui Kazlauskui,  laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-02-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 032027, išduotą 2015 m. rugsėjo 2 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus skyrininkui vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Ježiui Matulevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-02-06

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 019322, išduotą 2015 m. gegužės 6 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus vyresniajam specialistui vidaus tarnybos kapitonui Andžejui Zaborovskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-02-06

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030853, išduotą 2016 m. sausio 22 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno dalinio 4-osios kuopos Sargybos viršininkui Ovidijui Venslovui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-02-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 50000623, išduotą 2016 m. rugpjūčio 28 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos Profesinių dalykų skyriaus vyriausiajam specialistui, vidaus tarnybos majorui Sauliui Šutiniui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-03-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029721, išduotą 2014 m. liepos 18 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui vidaus tarnybos puskarininkiui Vytautui Česnakui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-03-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001462, išduotą 2016 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 3-iojo būrio vyriausiajai patrulei Radvilei Valiukonytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-03-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 33616, išduotą 2015 m. rugsėjo 3 d.Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus viršininkui, komisarui Vladimirui Katiužinskiui (Vladimir Katiužinskij), laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-04-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50002644, išduotą 2016 m. gruodžio 30 d. Alytaus apskrities PGV Varėnos PGT ugniagesiui gelbėtojui Žilvinui Bubėnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-04-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50002712, išduotą 2017 m. sausio 11 d. VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės pareigūnei Ingridai Slavickaitei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-04-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50002917, išduotą 2017 m. vasario 8 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Gintarui Raudeliūnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-06-01

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50001922, išduotą 2016 m. rugsėjo 2 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajai pasienietei, vidaus tarnybos vyresniajai leitenantei Viktorijai Parvickienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-06-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 24770, išduotą 2013 m. gegužės 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus m. penktojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiajam tyrėjui, komisarui Viktorui Firsovui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-06-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 008537, išduotą 2013-09-04 Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pastatų apsaugos skyriaus jaunesniajam specialistui Aurimui Putrimui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-06-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001644, išduotą 2016-09-19 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 1-ojo būrio vyriausiajai patrulei Milanai Pilkytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-06-19

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000736, išrašytą 2016-05-13 Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Aurimui Martinkai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-07-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030443, išduotą 2014-12-10 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos puskarininkiui Pavelui Vilkoičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-07-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 030247, išduotą 2014-12-02 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės pareigūnui Lukui Jotautui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-07-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 035155, išduotą 2016-02-08 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiajam patruliui Artūrui Zaborui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-07-31

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 024623, išduotą 2013-05-03 Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių būrio vyriausiajam patruliui, policininkui Egidijui Šalčiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-08-01

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 195, išduotą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjui Petrui Juseliui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-08-04

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003995, išduotą Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos skyrininkui Arvydui Kondratavičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-08-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029505, išduotą 2014 m. kovo 18 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiajam tyrėjui, vidaus tarnybos majorui Gžegož Mikulevič, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-09-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 027368, išduotą 2009 m. spalio 29 d. Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Budinčios pamainos skyrininkui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Donatui Pekoriui, laikyti negaliojančiu

Skelbimo data: 2017-09-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 942, išduotą 2016 m. birželio 9 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui Mariui Žebrauskui, laikyti negaliojančiu

Skelbimo data: 2017-10-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50002504, išduotą 2016 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Prevencinės veiklos poskyrio vyriausiajam specialistui vidaus tarnybos majorui Mantui Sližauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-10-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001675, išduotą 2016 m. rugsėjo 20 d. Kauno apskrities VPK Kauno m. Panemunės PK vyresniajai tyrėjai Laurai Stankevičiūtei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-10-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 018522, išduotą 2012 m. gegužės 2 d. Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus vyresniajai puskarininkei Romai Stankevičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-10-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 035093, išduotą 2016-02-05 Vytautui Patarakui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų tarnybos Kriminalistinio aptarnavimo poskyrio vyresniajam specialistui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-10-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 018522, išduotą 2012-05-02 Romai Stankevičienei, Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus jaunesniajai specialistei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-10-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00003584, išduotą 2017-04-10 Vilniaus AVPK Vilniaus m. ketvirtojo PK Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui Tomui Baliukevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-11-13

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT030261, išduotą 2014-12-03 VSAT prie VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Sargybų skyriaus jaunesniajam specialistui Ričardui Kartanovičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2017-11-20

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003245, išduotą 2017 m. kovo 15 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos pasieniečiui, vidaus tarnybos grandiniui Tomui Ivanauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-01-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 0033187, išduotą 2015 m. liepos 9 d. Vilniaus AVPK vyriausiajam postiniui Andrejui Pumpučiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-01-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P024102, išduotą 2013 m. kovo 7 d. Vilniaus AVPK penktojo PK Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Kristinai Bikbajevai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-01-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P032987 išduotą 2015-06-10 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio  vyriausiajam patruliui Gintarui Užkoraičiui laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-01-04

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P012934 išduotą 2010-02-01 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro konvojaus būrio postinei Aleksandrai Prikaščenkovai laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-01-23

Vidaus tarnybos pažymėjimą Nr. 50003548, išduotą 2017 m. balandžio 5 d. VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnui Martynui Dirgėlai, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-02-15

Vidaus tarnybos pažymėjimą Nr. P 27918, išduotą 2014 m. balandžio 8 d. Vilniaus AVPK rinktinės "Vytis" vyriausiajam patruliui Andžejui Kosteckiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-02-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 5217, išduotą 2017 m. lapkričio 14 d. Vilniaus AVPK Vilniaus m. antrojo PK 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Monikai Vitai Petrokaitei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-03-01

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P029454, išduotą 2014 m. rugsėjo 3 d.  Marijampolės apskrities VPK Migracijos skyriaus viršininkei Ilonai Adomavičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-03-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000911, išduotą 2016-06-03 Robertui Šmitui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-03-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT 029386, išduotą 2013 m. gruodžio 12 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Pakrančių apsaugos rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresniajai tyrėjai, vidaus tarnybos leitenantei Modestai Jakimavičienei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-04-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003176, išduotą 2017 m. kovo 13 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui vidaus tarnybos puskarininkiui Jurij Mazurkevič, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-04-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT030392, išduotą 2014 m. gruodžio 9 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos jaunesniajai specialistei, vidaus tarnybos vyresniajai puskarininkei Anai MOŠNIAKOVAI, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-04-25

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00000461 išduotą 2016 m. balandžio 27 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiajam postiniam Ramūnui Skaburskiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-05-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50004935, išduotą 2017-12-05 Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiajam specialistui Tomui Rakečiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-05-14

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 5640, išduotą 2018 m. sausio 29 d. Vilniaus AVPK Trakų r. PK RS vyriausiajam patruliui Donatui Krasauskui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-06-15

Vidaus tarnybos sistemos pažymėjimą Nr. 50004701, išduotą 2017 m. spalio 18 d. VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnui Viliui Jaručiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-06-18

Vidaus tarnybos sistemos pažymėjimą VT Nr. 024029, išduotą 2014 m. kovo 24 d. Alytaus APGV Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vadui, vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Vytautui Savukynui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-06-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT030731, išduotą 2015 m. sausio 8 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus vyresniajai pasienietei vidaus tarnybos vyresniajai puskarininkei Svetlanai TRAINEI, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-07-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005574, išduotą 2018-04-03 Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Vidmantui Šimkevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-07-31

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 1491, išduotą 2016 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus AVPK Vilniaus m. penktojo PK VPS PP specialistui Andrejui Ševčenko, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-07-31

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00006392, išduotą 2018-06-20 Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnui Arūnui Sūdžiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-08-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50002815, išduotą 2017 m. sausio 24 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui vidaus tarnybos grandiniui Marjanui Gotautui (Marjan Gotautas), laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-08-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003434, išduotą 2017 m. kovo 28 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos  vyresniajai pasienietei, vidaus tarnybos vyresniajai puskarininkei Irinai Juodaitienei laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-08-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 28182, išduotą 2015-05-29 Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniajam inspektoriui Egidijui Martinaičiui laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-09-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00004973, išduotą 2017-09-28 Kauno apskr. VPK Kauno m. Panemunės PK VS vyresniajam tyrėjui Šarūnui Jonušui laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-09-06

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00006547, išduotą 2018 m. rugpjūčio 21 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui Ignui Balčiūnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-09-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005264, išduotą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pasieniečiui Vadimui Solovijui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-09-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 22606, išduotą išduotą 2012 m. kovo 9 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardos specialistui Linui Jurėnui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-10-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P027845, išduotą 2014-04-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 3-iojo būrio vyriausiajam patruliui, policininkui Mantvydui Laurinaičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-10-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50004220, išduotą 2017 m. liepos 24 d. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui vidaus tarnybos grandiniui Vaidui Maciulevičiui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-11-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000124, išduotą 2016 m. kovo 14 d. VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės pasienietei Viktorijai Valentukonytei, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2018-12-31

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00030389, išduotą 2017-06-19  Alytaus AVPK vyriausiajam patruliui Justinui Gradickui, laikyti negaliojančiu.

Skelbimo data: 2019-01-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50006230, išduotą 2018 m. rugsėjo 12 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos  jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui Remigijui Rusteikai laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-01-29


Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. VT19695, išduotą 2013 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos skyrininkui Robertui Deivikui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-02-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50001121, išduotą 2016-06-13 Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Sandriui Survilai, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-02-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. P031899, išduotą 2015-03-06 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto antrojo PK Kriminalinės policijos skyriaus vyresniajai tyrėjai Anai Matiušinienei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-03-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.  P019201, išduotą 2017-03-11 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjui Aleksandrui Sverčkovui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-04-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003502, išduotą 2017 m. kovo 31 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos vyresniajam pasieniečiui, vidaus tarnybos puskarininkiui Aurimui MATULEVIČIUI, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-04-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 494, išduotą 2016 m.gegužės 3 d. Marijampolės AVPK Kalvarijos PK vyresniajam tyrėjui Dariui Jurkoniui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-05-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 6345, išduotą 2018 m. birželio 19 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajai tyrėjai Dianai Buslavičiūtei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-05-27

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00007011 išduotą 2018 m. spalio 22 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistei Gintarei Gofmanei-Milkintei laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-05-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 5617, išduotą 2018 m. sausio 26 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui Narvydui Vaitilavičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-06-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr.  6017, išduotą 2018-03-27 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajai tyrėjai Jolantai Surdokienei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-06-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.  5475, išduotą 2017-12-22 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Vaidui Liutkevičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-06-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.  50001642, išduotą 2016-07-14 Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnu Pauliui Žiliui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-06-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.  50006633, išduotą 2018-12-18 Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnu Andriui Rimkui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-07-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001797, išduotą 2016-09-30 Artūrui Degučiui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-07-25

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 31335, išduotą 2015-01-21 Rimantui Zemenskui, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus specialistui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-08-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P 00008044, išduotą 2014-09-05 Tadeušui Makovskiui, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniajam tyrėjui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-08-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 5457, išduotą 2017-12-20 Andrejui Pumpučiui, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-08-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005602, išduotą 2018-04-18 Sauliui Noreikai, PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Kretingos PGT pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-08-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą VT Nr. 030047, išduotą 2014-11-19 Justui Lopetai, Varėnos pasienio rinktinės vyresniajam pasieniečiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-08-30

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 186, išduotą 2016-04-05 Renatai Milaknei, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajai patrulei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-09-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.  33116, išduotą 2015-06-30 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajam specialistui Jevgenijui Novikui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-09-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.50008484, išduotą 2019 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresniajam specialistui Lukui Jotautui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-10-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 031937, išduotą  2015-07-07 Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnui Sauliui Urbonui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-10-02

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003153, išduotą  2017-03-10 Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Deividui Razumui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-10-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00030146, išduotą 2017-04-04 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Darjušui Vrublevskiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-11-12

Prarastą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vyresniosios pasienietės Sonatos Stašauskaitės pažymėjimą Nr. 50008365, išduotą 2019 m. rugpjūčio 2 d., laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-11-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007911, išduotą 2019-05-27 Tadeušui Rynkevičiui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ugniagesiui gelbėtojui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-11-22

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50001684, išduotą 2016-07-20 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnui Danieliui Girdzijevskiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-12-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00008632, išduotą 2019-10-28 Dainiui Urbonui, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-12-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00006694, išduotą 2018-09-10 Matvejui Gimbickiui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-12-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00007904, išduotą 2019-05-09 Valdui Kazlauskui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2019-12-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00007921, išduotą 2019-05-09 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui Sauliui Petrauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-01-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00002170, išduotą 2016-11-11 Jonui Norgėlai, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-01-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009209, išduotą 2019-10-16 Igoriui Šurinui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-02-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 4244, išduotą 2017-06-19 Mantui Jankauskui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-02-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 5617, išduotą 2018-01-26 Narvydui Vaitilavičiui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-02-13

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00008628, išduotą 2019-10-24 Jūratei Gudauskienei, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-02-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 27688, išduotą 2015-01-12 Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos skyrininkui Mantui Žiliui laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-06-18

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00006592, išduotą 2018-08-28 Linui Razgauskui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-06-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00002821, išduotą 2017-01-30 Ramunei Bučienei, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-07-02
 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00009282, išduotą 2020-06-08 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių skyriaus vyriausiajam specialistui Romualdui Mažuliui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-07-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 29277, išduotą 2013-11-05 Solveigai Šveikauskaitei, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialistei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-07-28

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50008982, išduotą  2019-10-07 Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Kęstučiui Matkevičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-08-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001731, išduotą 2016-09-26 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Manfredui Ramonui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-08-12

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009533, išduotą 2019-10-23 Olgai Platonovai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajai specialistei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-08-17

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50010149, išduotą 2020-02-19 Sigitui Kaleinykui, Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiajam tyrėjui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-09-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 4373, išduotą 2019-11-19 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Dovydui Karalaičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-09-11

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50008650, išduotą 2019 m. rugsėjo 10 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Audriui Paulauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-10-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 8001, išduotą 2019 m. birželio 4 d. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato tyrėjui Laurynui Čekaičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-10-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 2348, išduotą 2016 m. lapkričio 24 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajai tyrėjai Inai Junaš, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-10-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr.50009740, išduotą 2019-11-21 Modestui Kazlauskui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyresniajam specialistui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-11-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00009164, išduotą 2020-04-07 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai Rasai Juodaitienei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2020-12-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 00005054, išduotą 2017-10-12 Karolinai Budrikaitei, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-03-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00007168, išduotą 2018-12-03 Aurimui Valioniui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-03-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001264, išduotą 2016 m. liepos 27 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Mantui Kemerui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-04-28

Vidaus tarnybos pažymėjimą Nr. 50008871, išduotą 2019 m. spalio 7 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Hubertui Gečiauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-06-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005994, išduotą 2018-07-30 Laurynui Useliui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasieniečiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-06-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001415, išduotą 2016 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Klaudijui Radušiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-06-22

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003372, išduotą 2017-03-24 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės specialistui Egidijui Deršonui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-06-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50008424 , išduotą 2019 m. rugpjūčio 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos PGV 1-osios komandos budinčios pamainos vadui Rimui Vaišnorui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-07-05
 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011179, išduotą 2021 m. kovo 24 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui, Vidmantui Valinčiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-07-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50004688, išduotą 2017 m. spalio 16 d. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui gelbėtojui Sigitui Mikėnui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-08-30

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009390, išduotą 2019 m. spalio 25 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Valdemarui Pilecki, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-09-15
 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 005241, išduotą 2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vadui Aurimui Tamulevičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-09-15
 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 3528, išduotą 2017 m. balandžio 4 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui Alvydui Piliučiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-09-30

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 004814, išduotą 2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui Aleksandrui Ginavičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-10-11

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007943, išduotą 2019 m. gegužės 28 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Mariui Girniukaičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-10-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005237, išduotą 2019 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistui Vytautui Ramanauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-10-15

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001931, išduotą 2016 m. spalio 14 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajai tyrėjai Jolitai Kuvikaitei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-10-29

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 6000, išduotą 2018 m. kovo 23 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajai tyrėjai Aistei Prunskienei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-11-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007114, išduotą 2019 m. kovo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Simonui Dumbravai, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-11-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005046, išduotą 2018 m. sausio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos budinčios pamainos skyrininkui Arnoldui Ulskiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-12-07

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009124, išduotą 2019 m. spalio 9 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  jaunesniajai specialistei Oksanai Vlasiuk, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2021-12-13

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003830, išduotą 2017 m. gegužės 19 d. Bendrojo pagalbos centro jaunesniajai specialistei Inesai Verseckaitei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-01-10

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009095, išduotą 2019 m. spalio 8 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Arūnui Rybokui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-01-24

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50001647, išduotą 2016 m. liepos 18 d. Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Andriui Černiauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-01-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011817, išduotą 2021 m. rugsėjo 27 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajai specialistei Ievai Vaicekauskaitei, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-02-01

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003811, išduotą 2017 m. gegužės 11 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresniajam specialistui Antanui Pilibaičiui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-02-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011195, išduotą 2021-03-23 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnui Mindaugui Kaminskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-03-08

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50010106, išduotą 2020-02-06 Igor Šurin, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos specialistui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-03-22

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011940, išduotą 2021 m. spalio 7 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Dominykui Brazauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-03-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50012419, išduotą 2022 m. vasario 1 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Kęstučiui Jankauskui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-04-26

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50012419, išduotą 2019 m. balandžio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Vytui Švedui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-05-16

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 4587, išduotą 2017 m. rugpjūčio 11 d.Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkui Vytautui Trijoniui, laikyti negaliojančiu.
Skelbimo data: 2022-06-22

 

Už informacijos tvarkymą atsakinga:
Inga Prialgauskienė, tel. (8 5) 271 8233, el. p. [email protected]

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, 2017 m. išleistų į pensiją, skaičius – 558.

Lietuvos darbo biržos pateikta informacija dėl integracijos į darbo rinką priemonių taikymo pareigūnams ir kariams:

  • Darbo biržose registruota karių ir pareigūnų – 97 asmenys;
  • Įsidarbino nuolatiniam darbui – 59 asmenys;
  • Dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – 27 asmenys.

Medicininės reabilitacijos priemonėmis pasinaudojo:

  • VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ – 31 buvęs pareigūnas;
  • VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ – 61 buvęs pareigūnas;
  • Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre – 429 buvę pareigūnai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05