BDAR
gdpr

Viešasis saugumas

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešojo saugumo srityse bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.
Viešojo saugumo sritys apima: viešąją tvarką, vidaus tarnybą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartą, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. 

 

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS STEBĖSENA

Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgos:

2021 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga 
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga

Ataskaitos:

2016 metų ataskaita  2015 metų ataskaita  2014 metų ataskaita  2013 metų ataskaita  2012 metų ataskaita  2011 metų ataskaita  2010 metų ataskaita  2009 metų ataskaita 

Kovos su prekyba žmonėmis stebėseną reglamentuojantys teisės aktai:

UŽSAKOMIEJI TYRIMAI PREKYBOS ŽMONĖMIS SRITYJE

Tyrimas „NACIONALINIO PRANEŠĖJO STATUSO LIETUVOJE ATITIKTIES VERTINIMAS“
Tyrimas „NACIONALINIO PRANEŠĖJO STATUSO LIETUVOJE POKYČIO SPRENDIMO VERTINIMAS“
Tyrimas „RYŠYS TARP LIETUVIŲ ĮDARBINIMO PRAKTIKŲ UŽSIENYJE IR PREKYBOS ŽMONĖMIS PRIVERSTINIAM DARBUI“
Tyrimas „NEPRIKLAUSOMAS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2017–2019 M. VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS“

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS LIETUVOJE

 

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaitos:

2020 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita 
2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2018 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita
2017 m. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos ataskaita

 

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą reglamentuojantys teisės aktai:

INFORMACIJA SPECIALISTAMS

Prekybos žmonėmis auką nustatymas ir nukreipimas pagalbai suteikti – mokomoji medžiaga:
Prekyba žmonėmis – nuotolinių mokymų kursas
Prekyba žmonėmis ir jos prevencija (mokymams skirta medžiaga)
Gairės savivaldybėms. Kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėje
Aiškinamasis prekybos žmonėmis terminų žodynas: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Glossary_LT.pdf
Prekybos žmonėmis straipsnių apžvalga Lietuvos internetinėje spaudoje: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/09/Framing-in-Lithuania.pdf
Medija, žiniasklaida ir prekyba žmonėmis: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Mediaguidelines_LT.pdf

Teisės aktai reglamentuojantys prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir nukreipimą pagalbai:

VISUOMENEI

Kreipkis pagalbos ir pranešk apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą priverstiniam darbui:

PREVENCINĖ MEDŽIAGA PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS (socialinėms kampanijoms vykdyti)

Prevenciniai video klipai apie įvairias prekybos žmonėmis formas ir nukentėjusiųjų teisės:

Video klipas LT
Video klipas EN
Video klipas RU
Video klipas UKR
Video klipas (4 kalbomis)

Prevenciniai video klipai – įspėjimas apie prekybą žmonėmis (4 dažniausiai pasitaikančios išnaudojimo formos tarp LR piliečių):

Prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui
Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui
Prekyba žmonėmis priverstinėms santuokoms
Prekyba žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

Informacinės sulankstomos kortelės apie prekybą žmonėmis ir teikiamą pagalbą:

Kortelė lietuvių kalba
Kortelė rusų kalba
Kortelė anglų kalba

 

Plakatai dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, prekybos žmonėmis priverstinėms santuokoms ir prekybos žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms

UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI KITOSE VALSTYBĖSE, PROJEKTŲ KONKURSAS
 

Vidaus reikalų ministerija, siekdama didinti užsienio lietuvių bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą, kiekvienais metais organizuoja projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

2022 metų konkursas 

Teisės aktai reglamentuojantys konkursą:

 „Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatai“

 

Konkurso laimėtojai:
 

2021 metų konkurso laimėtojas Sumanūs prekybos žmonėmis prevencijos būdai lietuvių bendruomenėse užsienyje COVID-19 periodu

2021 metų I vietos konkurso laimėtojas: Italijos lietuvių bendruomenė, projektas: „Prekybos žmonėmis prevencija Italijos lietuvių bendruomenėje: ILP klubo informacinis pagalbos langelis „Tu – ne viena(s)““


Projekto rezultatai:

Informacinė rubrika apie prekybą žmonėmis: ,,Tu – ne viena(s)“ tinklapyje www.itlietuviai.it

Straipsniai:

Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“ 

Prekyba žmonėmis neturi sienų: Italijos lietuvių patirtys

Prekyba žmonėmis ir XXI-ojo amžiaus vergystė Italijoje

Nuotoliniai mokymai:
 

Su prekyba žmonėmis susidūrusių užsienio lietuvių liudijimai: gali būti, kad patys to nežinodami naudojomės vergų darbu 

Teisinė pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų artimiesiems bei patarimai lietuvių bendruomenėms

Tyrimas, atskleidžiantis Italijoje gyvenančių tautiečių nuostatas dėl prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės reiškinio.


2021 metų II vietos konkurso laimėtojas: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Jungtinės Karalystės lietuvių, Lietuvos jaunimo bei moksleivių informavimas apie prekybos žmonėmis organizavimo, verbavimo metodus Covid-19 pandemijos metu pasitelkiant išmanius informavimo būdus“

Projekto rezultatai:
Prevencinis klipas „Ne visi, kurie siūlo pagalbą, nori padėti“

Nuotolinis interviu:

A. Gutauskas: ''Vergovės aukos užverbuojamos, išvežamos, apgyvendinamos, vartojant prievartą...'' 

Savanorių mokymai: 

Peterbore:

Edinburge

 

2020 metų konkurso laimėtojas – Ispanų lietuvių bendruomenė, projektas „Aktyvi prevencija prekybos žmonėmis problemai spręsti. „Raktas“
Projekto rezultatai: geros praktikos gidas „Raktas"lankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukaslankstinukas

2019 metų konkurso laimėtojas – Valensijos provincijos lietuvių bendruomenė, projektas „Prekybos žmonėmis prevencija Ispanijos Karalystėje“
Projekto rezultatai: projektas neįgyvendintas.

2018 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, projektas „Edukacinė prevencija vykdoma lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje ir Lietuvoje“
Projekto rezultatai: pristatymas, skrajutė, skrajutė, skrajutė

2017 metų konkurso laimėtojas – Jungtinės Karalystės bendruomenė, projektas „Būdamas laisvas netapk vergu"
Projekto rezultatai: plakatai, skrajutės, video filmasvideo filmasvideo filmasvideo filmas

 

Teisės aktai reglamentuojantys konkursą:

Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI KOVAI SU PREKYBA ŽMONĖMIS

 

CAPE projektas (informacija ruošiama)
HOF-BSR projektas
ADSTRINGO projektas
STROM II projektas 

 

NAUJIENOS

 

DARBO GRUPĖ VEIKSMINGAM ATSAKUI Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTOS KALBĄ LIETUVOJE SKATINTI


Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo
ATASKAITA APIE NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ IR NEAPYKANTOS KALBOS SITUACIJĄ LIETUVOJE 2020–2021 METAIS
Darbo grupės 2020–2022 metų veiklos planas
Darbo grupės 2020 m. balandžio 23 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. gegužės 21 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. birželio 30 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2020 m. lapkričio 19 d. posėdžio protokolas 
Darbo grupės 2021 m. vasario 11 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2021 m. gegužės 6 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2021 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2022 m. balandžio 21 d. posėdžio protokolas
Darbo grupės 2023 m. vasario 9 d. posėdžio protokolas
ODIHR seminaro ataskaita

 

PROJEKTAS „ATSAKO Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTĄ KURSTANČIAS KALBAS LIETUVOJE STIPRINIMAS“

Projektas „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020).
Projektas skirtas problemoms, kurias ne vienerius metus kelia NVO, tai:
– didelis neapykantos nusikaltimų latentiškumas, dažni nepranešimo apie neapykantos kurstymą atvejai;
– nepakankami policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų gebėjimai atpažinti priešiškumo ar neapykantos motyvą ir tinkamai taikyti baudžiamąją atsakomybę.
 
Projekto tikslai:
  • Užtikrinti veiksmingą atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymą
  • Pagerinti kompetentingų institucijų supratimą ir žinias apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų poveikį bendruomenėms, taip pat pažeidžiamų bendruomenių poreikius ir lūkesčius
  • Spręsti nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas problemą
  • Suintensyvinti kovą su neapykantos kurstymu internete
Projekto koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija, partneriai: Generalinė prokuratūra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2020 m. spalio 2 d.
Bendras Projekto biudžetas – 286 tūkst. eurų.
Bendras Projekto finansavimas (Lietuvos indėlis) – 20 proc., t. y. 57 tūkst. eurų.
 
Pagrindinės projekto veiklos skirtos trims sritims:
I. Teisėsaugos institucijų ir teismų gebėjimų stiprinimas
II. Pasitikėjimo tarp valdžios institucijų ir pažeidžiamų bendruomenių didinimas
III. Gebėjimų pranešti apie neapykantą kurstančias kalbas stiprinimas
 

 

TYRIMAI, ANALIZĖS, REKOMENDACIJOS

INFORMACIJA NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

STATISTIKA 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

 
 
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios kovos su neapykantos nusikaltimais srityje:
 
 

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2018–2020 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti, tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:
– „Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“;
– „COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“. 


„Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“:

Patyčios – itin paplitusi smurto forma mūsų visuomenėje. Tarptautiniai mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimai (atliekami Pasaulinės sveikatos organizacijos, angl. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), rodo, kad Lietuvoje patyčių, kaip vienos iš aktualiausių vaikų psichosocialinių problemų, paplitimo mastas skirtingose amžiaus grupėse yra vienas didžiausių pasaulyje. 2013–2014 metais atlikto tyrimo duomenimis, patyčias mūsų šalyje patiria 32 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių. Patyčios gali vykti pačiose įvairiausiose vietose: ir mokykloje, ir kieme, ir namie, ir visur kitur, kur vaikai susitinka ir bendrauja. Daugiausia patyčių vyksta mokyklose, nes tai yra aplinka, kurioje ilgą laiką būna daug vaikų. Kitoje aplinkoje – kieme, žaidimų aikštelėje – vaikai turi daugiau erdvės, joje būna tiek, kiek nori, gali pasirinkti su kuo bendrauti. Nepaisant didėjančio dėmesio šiai problemai ir bandymo ją spręsti, šiandien vis tiek itin daug vaikų dar patiria patyčias. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų. Elektroninių patyčių padariniai dažnai būna sunkesni nei vykstančių realiame gyvenime, nes virtualios patyčios greitai plinta, jų plitimas sunkiai kontroliuojamas, būtent dėl to elektroninių patyčių prevencijos klausimas darosi vis aktualesnis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama mažinti patyčių mastą mokyklose, kitose vaikų susitikimų ir bendravimo vietose ir (ar) internetinėje erdvėje, keisti požiūrį į patyčias, šviesti vaikus apie galimas patyčių (elektroninių ir (ar) realiame gyvenime) formas, tinkamą bendravimą ir saugų elgesį elektroninėje erdvėje ir pan.

„COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“:

Visuotinis COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) ligos plitimo poveikis pasireiškė ir tuo, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji daugiau laiko praleidžia internete. Nuotoliniu būdu dirbantys suaugusieji dažnai turi mažiau galimybių leisti laiką su vaikais, o šie dažniau pasinaudoja galimybe internetu naudotis be priežiūros. Dėl to vaikai yra labiau veikiami pažeidėjų žaidžiant internetinius žaidimus, pokalbių grupėse programose, bandant sukčiauti el. paštu, nepageidaujamais kontaktais socialiniuose tinkluose ir naudojant mažiau saugias internetines švietimo programas. Paaugliai labiau linksta dalintis su bendraamžiais savo seksualiomis nuotraukomis ar vaizdo medžiaga,  kuri galų gale patenka į seksualinių nusikaltėlių rankas. Kai kuriais atvejais, nusikaltėliai, naudodamiesi tuo, kad vaikai jaučiasi izoliuoti ir vieniši, bando įkalbėti vaikus pasidalinti savo seksualiomis nuotraukomis, o vėliau – ir susitikti gyvai. 

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui internete, didinti vaikų ir suaugusiųjų informavimą apie atsakingą elgesį internete, stiprinti kontrolės (aptikimo) priemones ir pan.

Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:
– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;
– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);
– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:
– bendruomeninės organizacijos;
– religinės bendruomenės ir bendrijos;
– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.

Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2021 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. [email protected]). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. 

Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdu – asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyta pašto kurjerio, atsiųsta registruotu paštu arba pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. Lydraštyje rengėjas taip pat turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Jei rengėjas nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pavyzdžiui, dėl vaikų nuotraukų), tokiu atveju, rengėjas kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu).

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:
1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;
2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;
3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;
4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;
5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:
1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;
2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;
3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;
4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;
5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322
 

2021 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

2020 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Mes esame“
Vilniaus pataisos namų projektas „Rizikos įvertinimas – rizikos valdymas“
Viešosios įstaigos „Integracijos centras“ projektas „Climb Over“
Panevėžio pataisos namų projektas „Padėkime vieni kitiems būti sveikesniems“
Viešoji įstaiga „Prirašytos rankos“ projektas „Nenurašyk žmogaus – savanoriauk pataisos namuose“
Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus projektas „Mūsų vasara“
Viešosios įstaigos „Žalgirio krepšinio centras“ projektas „One Team“
Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos (Dainavos jaunimo centro) projektas „Pagalba augti: prevencinės paslaugos bendruomenėje Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namų 10-14 m. amžiaus vaikams“
Bendrosios įmonės Gargždų atviras jaunimo centro projektas „Įgalinimas veikti kitaip“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Vaikų užimtumo projektas „VEIK“
Viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro projektas „Mama, aš Name“
Viešosios įstaigos Gyvūnų prieglaudos „Padėk man“ projektas „Meilė gyvūnams - vidinio gerumo išraiška“
Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ bendruomenės iniciatyva „Saugu - saugiau - saugiausia“
Kaimų bendruomenės „Biliūnai“ bendruomenės iniciatyva „Darniau yra saugiau!“
Kauno Vaišvydavos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugi ir informuota Vaišvydava“
Kvietinių bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Saugumo, teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencija Kvietinių gyvenvietėje“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Nepakantumo teisės pažeidimui kultūra ir saugumo jausmo formavimas“
Usėnų seniūnijos bendruomenės iniciatyva „Gyvename linksmai ir saugiai“
Rečionių bendruomenės iniciatyva „Rečionys mūsų namai ir darom viską bendrai - ką pats padarai, tą ir saugai“
Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ bendruomenės iniciatyva „Darni, Ambicinga, Inovatoriška, Narsi, Aktyvi, Veikli, Akyla bendruomenė - kurioje saugus kiekvienas“
Asociacijos „Narsiečių bendruomenė“ bendruomenės iniciatyva „Gyventojų sąmoningumo, atsakingumo, saugumo ugdymas per kultūrines, edukacines, informacines veiklas“
Pagynės bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo  ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyriaus bendruomenės iniciatyva „Skubėk daryti gerą!“

 

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatai

2019 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Esu atsakingas už savo ateitį“
Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro projektas „Laikas pokyčiams Alytuje“
Asociacijos Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektas „Sprendžiame kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Atostogauk saugiai“
Viešosios įstaigos „Plaukimas visiems“ projektas „Ypatingi“
Labdaros fondo Petrašiūnų bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Veiklūs gyventojai – saugi kaimynystė“
Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės iniciatyva „Saugokime save ir kitus“
Asociacijos Narsiečių bendruomenės iniciatyva „Saugios kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas pasitelkiant socialinius tinklus“
Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės iniciatyva „Vieninga bendruomenė – saugi kaimynystė“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Rėkyvos lydeka“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas 2018 m.“
Vankiškių kaimo bendruomenės iniciatyva „Vankiškių kaimo bendruomenės sutelktumo didinimas 2018 m.“
Kivylių gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Kivyliai galvoja apie saugumą“

2018 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso rezultatai

2018 metų konkurso rezultatai

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Šiaulių rajonas kuria saugumo formulę“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio r. policijos komisariato projektas „Policijos lėlių teatras“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „M.I.T.- Mobilus info taškas“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. policijos komisariato projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime“
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Dabar rėmėjas, netrukus pareigūnas“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos m. policijos komisariato projektas „Aktyvi bendruomenė – kelias į saugesnę aplinką“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunimas už gyvenimą be alkoholio ir tabako“
VšĮ „Auto moto group“ projektas „Vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“
Jonavos pradinės mokyklos projektas „Aš saugus ir užimtas“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Visuomenės saugumo gerinimas“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Svajonių mokykla“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Saugią bendruomenę kurkime kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Pasidalinkime knyga“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunojo policijos rėmėjo tęstinis rengimo kursas“
Utenos r. savivaldybės administracijos projektas „Priklausomybėms – ne“
Radviliškio raj. Šeduvos lopšelio-darželio projektas „Saugi aplinka - saugus vaikas“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Stop smurtui mano aplinkoje“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. PK 1ojo veiklos skyriaus projektas „STOP naujoms tragedijoms keliuose“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro projektas „Gyvenk sveikai“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Kambarys“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugus kaimynas - saugus aš“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Gyvenk saugiai“
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato projektas „Už gyvenimą be smurto“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Kaunieti, susitikime prie vandens“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato projektas „Šviesk ryškiai“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Kauno apskritis 2015-2016“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Utena 2017“
Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija 2017“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Aktyviausia saugios kaimynystės grupė 2015-2017 m.“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių r. policijos komisariato projektas „Mes kartu galime ginti, saugoti, padėti“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių r. policijos komisariato projektas „Kartu mes jėga“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Buktos kaime“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Darbo su smurtą patyrusiais vaikais metodų tobulinimas per gerosios patirties sklaidą“
Gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ bendruomenės iniciatyva „Ilgametis Dvarčionių rajono viešojo saugumo stiprinimas“
542-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos bendruomenės iniciatyva „Darom“ graffiti šalinimas“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Į vienybę ir saugumą per bendrą darbą, kūrybą“
Slavikų seniūnijos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėje“
Kauno bendruomenės centro „Girsta“ bendruomenės iniciatyva „Rašinių konkursai“

2017 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2016 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2015 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2014 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

Seminaras „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“

Seminaro „Saugūs vaikai ir saugios bendruomenės: prevencinės iniciatyvos“ pranešimai:

Projekto „Sąmoninga visuomenė augina saugų žmogų“ pristatymas
Virginija PRANSKIETYTĖ, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija  

Ar saugi mūsų gyvenamoji aplinka? 
dr. Eglė VILEIKIENĖ, Vidaus reikalų ministerija  

Pilietiškumas ir bendruomeniškumas – pagrindiniai vaiko saugumo garantai 
Nomeda CIBARAUSKIENĖ, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pavienių asmenų grėsmės vertinimas ir valdymas Lietuvoje 
Emilija GARBALIAUSKAITĖ, Aleksandras BEREZOVSKIJ, Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM

Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, pasekmės ir policijos reagavimas 
Simonas BALTRUŠAITIS, Lietuvos policijos mokykla

Visuomenės švietimas civilinės ir priešgaisrinės saugos srityse 
Sandra NORBUTAITĖ, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Mokymasis tarnaujant – metodas kuriantis bendruomenių saugumą 
Linas SLUŠNYS, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA

Saugi mokyklos aplinka – ar tai įmanoma? 
Ieva BRAŠKIENĖ, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaikų linijos kampanija BE PATYČIŲ 
dr. Robertas POVILAITIS, Vaikų linija

2013 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2012 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2011 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2010 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2009 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2008 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2007 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

2006 m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso rezultatai

„Diskusija – forumas „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ 

2019 m. gruodžio 19 d. Vidaus reikalų ministerijos inicijuotoje diskusijoje-forume „Vietos valdžios vaidmuo nusikaltimų prevencijoje“ aptarti aktualūs klausimai dėl nusikaltimų prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo ir įgyvendinimo šalies savivaldybėse. Renginyje dalyvavo savivaldybių administracijų, policijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

E. Vileikienė "Kelios auklės – vaikas be galvos: kas ir kaip sprendžia nusikaltimų prevencijos ir prekybos žmonėmis problemas"

E. Visockas "Savivaldybių vaidmuo viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityje"

R. Sutkuvienė "Socialinio verslo modelis – „Dirbti lengviau negu vogti“

B. Mikulskienė "Pamatuokime savo „saugios savivaldybės“ pastangas ir rezultatus"

R. Levulytė "Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo modelis"

I. Matijošaitienė "CPTED ir duomenų analitika visuomenės saugumui didinti"

A. Šakočius "NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas prieš prekybą žmonėmis. Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje"

D. Jakubkienė, S. Dambrauskienė "Partnerystė ne tik popieriuje"

II sesijos darbo paralelinėse darbo grupėse rezultatų apibendrinimas

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2021 m.

Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas 2020 m.

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2019 metais

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005–2015 metais

Ataskaita apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2021 metais

Gyventojų apklausos

Pareigūnų apklausos 

Publikuojama medžiaga parengta Vidaus reikalų ministerijos arba jos užsakymu, jai perdavus nuosavybės teisę ir visas išimtines autoriaus turtines teises. Ji skirta naudotis nekomerciniais tikslais.

 

Nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizė per 2005–2022 m. (paruošta 2023 m.)

Ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ 7 punktą.

2005–2021 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus kelių eismo įvykius analizė (paruošta 2022 m.)

Parengta vykdant Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1135, 4.6 ir 6 punktus.

Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų pareigūnų apklausos analizė (paruošta 2013 m.)  

Eismo saugumo būklės Lietuvoje 2007-2012 m. ataskaita (paruošta 2013 m.) 

Pažyma apie nusikalstamas veikas, nuo kurių nukentėjo vaikai ir nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas Lietuvoje 2011 metais (paruošta 2012 m.)  

Pažyma parengta įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, 11.2 priemonę.

Viešosios konsultacijos „Savanorystė viešojo saugumo srityje“ ataskaita

Leidinys vaikams apie nusikaltimų prevenciją

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 1 priemonę „Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją“, Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2500 egz. tiražu išleido prevencinės paskirties informacinio pobūdžio sieninį 2008–2009 ir 2009–2010 mokslo metų kalendorių (B2 formatas). Šiuo leidiniu siekiama vaikus jiems priimtina forma informuoti apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju. Kalendorius buvo išplatintas šalies ugdymo įstaigoms per teritorines policijos įstaigas, rekomenduojant jį kabinti mokyklų fojė arba klasėse-kabinetuose.

2009–2010 mokslo metų kalendorius 

2008–2009 mokslo metų kalendorius

Skelbimo data Dokumento duomenys
2023-03-22 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009954, išduotą 2020 m. sausio mėnesio 9 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Aurimui Vaičiūnui, laikyti negaliojančiu. 
2023-03-03 Tarnybinį pažymėjimą Nr. 00011104, išduotą 2022-06-29 Dinai Survilei Kaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai laikyti negaliojančiu.
2023-02-01

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009135, išduotą 2019 m. spalio 8 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  jaunesniajai specialistei Renatai Kukalytei, laikyti negaliojančiu.

2023-01-10 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00007983, išduotą 2019-05-24 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajam tyrėjui Tadeušui Šostakui laikyti negaliojančiu. 
2023-01-09

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009522, išduotą 2019-10-23 Gintarei Petrulėnienei, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos specialistei, laikyti negaliojančiu.

2023-01-06 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007802, išduotą 2019 m. gegužės 21 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos vadui Arnoldui Kaminskui, laikyti negaliojančiu.
2022-12-21

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009281, išduotą 2019-10-16 Andrej Kalinin, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos jaunesniajam specialistui, laikyti negaliojančiu.

2022-12-14

Tarnybinį pažymėjimą Nr. 00008830, išduotą 2020-01-06 Sigetomui Olšauskui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiajam postiniui laikyti negaliojančiu.

2022-12-14 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00002925, išduotą 2017.02.10 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajai postinei Dianai Cariovai laikyti negaliojančiu.
2022-11-08 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00009467, išduotą 2020-08-17 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai Kristynai Novickajai, laikyti negaliojančiu.
2022-11-03

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005389, išduotą 2018-03-15 Evaldui Dobravolskiui,  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Specialiosios paskirties skyriaus Pagėgių komandos pareigūnui, laikyti negaliojančiu.

2022-10-11

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00008701, išduotą 2019-11-08 Asvydui Bertašiui, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių būrio vyriausiajam patruliui, laikyti negaliojančiu.

2022-10-05

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007204, išduotą 2019-04-05 Tomui Mačiulaičiui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus  oro uosto pasienio užkardos jaunesniajam specialistui, laikyti negaliojančiu.

2022-08-23

Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50006882, išduotą 2019 m. kovo 4 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos skyrininkui Egidijui Andrijauskui, laikyti negaliojančiu.

2022-08-18 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50010483, išduotą 2020 m. liepos 27 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojui Egidijui Pupšiui, laikyti negaliojančiu.
2022-08-09 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011025, išduotą 2021 m. sausio 12 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniajai specialistei Samantai Paškauskaitei, laikyti negaliojančiu.
2022-08-04 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50000134, išduotą 2016-03-16 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės pareigūnui Elvinui Davjadui, laikyti negaliojančiu.
2022-07-27 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. P00007258, išduotą 2018.12.14 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam tyrėjui Justinui Rubašenko, laikyti negaliojančiu.
2022-07-07 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00000896, išduotą 2016 m. birželio 3 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjui, inspektoriui Aidanui Želviui, laikyti negaliojančiu.
2022-06-22 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 4587, išduotą 2017 m. rugpjūčio 11 d.Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkui Vytautui Trijoniui, laikyti negaliojančiu.
2022-05-16 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50012419, išduotą 2019 m. balandžio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Vytui Švedui, laikyti negaliojančiu.
2022-04-26 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50012419, išduotą 2022 m. vasario 1 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Kęstučiui Jankauskui, laikyti negaliojančiu.
2022-03-23 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011940, išduotą 2021 m. spalio 7 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Dominykui Brazauskui, laikyti negaliojančiu.
2022-03-22 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50010106, išduotą 2020-02-06 Igor Šurin, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos specialistui, laikyti negaliojančiu.
2022-03-08 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011195, išduotą 2021-03-23 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnui Mindaugui Kaminskui, laikyti negaliojančiu.
2022-02-08
Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003811, išduotą 2017 m. gegužės 11 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresniajam specialistui Antanui Pilibaičiui, laikyti negaliojančiu.
2022-02-01 Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011817, išduotą 2021 m. rugsėjo 27 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajai specialistei Ievai Vaicekauskaitei, laikyti negaliojančiu.
2022-01-26 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50001647, išduotą 2016 m. liepos 18 d. Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui Andriui Černiauskui, laikyti negaliojančiu.
2022-01-24 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009095, išduotą 2019 m. spalio 8 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Arūnui Rybokui, laikyti negaliojančiu.
2022-01-10
Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003830, išduotą 2017 m. gegužės 19 d. Bendrojo pagalbos centro jaunesniajai specialistei Inesai Verseckaitei, laikyti negaliojančiu.
  2021 metai                                                   
2021-12-13 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009124, išduotą 2019 m. spalio 9 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  jaunesniajai specialistei Oksanai Vlasiuk, laikyti negaliojančiu.
2021-12-07 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005046, išduotą 2018 m. sausio 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos budinčios pamainos skyrininkui Arnoldui Ulskiui, laikyti negaliojančiu.
2021-11-16 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007114, išduotą 2019 m. kovo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui Simonui Dumbravai, laikyti negaliojančiu.
2021-11-09 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 6000, išduotą 2018 m. kovo 23 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajai tyrėjai Aistei Prunskienei, laikyti negaliojančiu.
2021-10-29 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001931, išduotą 2016 m. spalio 14 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniajai tyrėjai Jolitai Kuvikaitei, laikyti negaliojančiu.
2021-10-15 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005237, išduotą 2019 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistui Vytautui Ramanauskui, laikyti negaliojančiu.
2021-10-15 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50007943, išduotą 2019 m. gegužės 28 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Mariui Girniukaičiui, laikyti negaliojančiu.
2021-10-11 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 004814, išduotą 2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui Aleksandrui Ginavičiui, laikyti negaliojančiu.
2021-09-30 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 3528, išduotą 2017 m. balandžio 4 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam postiniui Alvydui Piliučiui, laikyti negaliojančiu.
2021-09-15 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 005241, išduotą 2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vadui Aurimui Tamulevičiui, laikyti negaliojančiu.
2021-09-15 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50009390, išduotą 2019 m. spalio 25 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos jaunesniajam specialistui Valdemarui Pilecki, laikyti negaliojančiu.
2021-08-30 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50004688, išduotą 2017 m. spalio 16 d. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui gelbėtojui Sigitui Mikėnui, laikyti negaliojančiu.
2021-07-16 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50011179, išduotą 2021 m. kovo 24 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui, Vidmantui Valinčiui, laikyti negaliojančiu.
2021-07-05 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50008424 , išduotą 2019 m. rugpjūčio 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos PGV 1-osios komandos budinčios pamainos vadui Rimui Vaišnorui, laikyti negaliojančiu.
2021-06-23 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50003372, išduotą 2017-03-24 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės specialistui Egidijui Deršonui, laikyti negaliojančiu.
2021-06-22 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001415, išduotą 2016 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Klaudijui Radušiui, laikyti negaliojančiu.
2021-06-08 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 50005994, išduotą 2018-07-30 Laurynui Useliui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasieniečiui, laikyti negaliojančiu.
2021-06-07 Vidaus tarnybos pažymėjimą Nr. 50008871, išduotą 2019 m. spalio 7 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnui Hubertui Gečiauskui, laikyti negaliojančiu.
2021-04-28 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00001264, išduotą 2016 m. liepos 27 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui Mantui Kemerui, laikyti negaliojančiu.
2021-03-03 Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą Nr. 00007168, išduotą 2018-12-03 Aurimui Valioniui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiajam patruliui, laikyti negaliojančiu.
2021-03-03 Vidaus tarnybos sistemos pareigūnės tarnybinį pažymėjimą Nr. 00005054, išduotą 2017-10-12 Karolinai Budrikaitei, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai, laikyti negaliojančiu.

 

Ankstesnių metų skelbimai patalpinti čia.

 

Už informacijos tvarkymą atsakinga:
Inga Prialgauskienė, tel. (8 5) 271 8233, el. p. [email protected]

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, 2017 m. išleistų į pensiją, skaičius – 558.

Lietuvos darbo biržos pateikta informacija dėl integracijos į darbo rinką priemonių taikymo pareigūnams ir kariams:

  • Darbo biržose registruota karių ir pareigūnų – 97 asmenys;
  • Įsidarbino nuolatiniam darbui – 59 asmenys;
  • Dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – 27 asmenys.

Medicininės reabilitacijos priemonėmis pasinaudojo:

  • VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ – 31 buvęs pareigūnas;
  • VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ – 61 buvęs pareigūnas;
  • Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre – 429 buvę pareigūnai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05